CleveRA

Zimní údržba pozemních komunikací

Potřeby správců komunikací v oblasti zimní údržby jsou pokryty těmito aplikacemi:

Elektronický plán zimní údržby

Jednotný dokument pro údržbu silnic během zimního období. Stanovuje, jakým způsobem je řízena a prováděna zimní údržba v rámci jednotlivých okruhů, promítá se do všech aplikací zimní údržby. Základní zásady přípravy plánu zimní údržby definuje vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb. v platném znění. Aplikace je tvořena obsahovou částí a statí textů či tabulek a dále pak mapovou částí a jejími funkčními prvky.

Deník zimní údržby

Povinnost vedení deníku pro zimní období je stanovena v příloze č. 8 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. Deník slouží k definování pracovníků a vozidel ve službě, eviduje stav počasí a sjízdnosti komunikací, je provázán na centrální systémy zimní zpravodajská služba a výkony v zimní údržbě. Chronologicky jsou zaznamenána všechna zjištění a činnosti zimní údržby a zajištění BESIPu.

Sledování výkonů vozidel

Aplikace slouží k získání informací o poloze sledovaných vozidel, kterou systém přebírá z GPS jednotek instalovaných ve sledovaných vozidlech. Je zde možnost zjistit poslední známou pozici každého vozidla a právě vykonanou činnost a také si zobrazit pro vybrané vozidlo historii jeho pohybu a vykonávané činnosti. Výstupem je výkaz odvedených činností na dané oblasti a odeslání dat do provozně-výrobního plánu jako podklad k fakturaci a do sledování výkonů zimní údržby jako podklad k hodnocení adekvátnosti zimní údržby.

Sklady soli

Aplikace slouží k evidenci skladů posypové soli a jejich aktuálních zásob.