Řešení pro správu infrastruktury

VARS BRNO je lídr v systémech pro správu dopravní infrastruktury. Vyvinuli jsme komplexní manažerský nástroj CleveRA, který pomáhá desítkám správců komunikací po celé zemi efektivně spravovat majetek.

Využíváme nejpokročilejší technologii pro diagnostiku vozovek ve střední Evropě.

Uvědomujeme si, že bez kvalitních dat nejde postavit kvalitní systém pro správu komunikací. V diagnostice vozovek jsme jedineční díky využití nejpokročilejších technologií našeho měřicího vozu CleveRA Car.

Vytváříme operativní systémy pro hospodaření nejen s dopravní infrastrukturou.

Správcům komunikací poskytujeme jedinečné informace o jejich majetku. Naše systémy jsou neocenitelným pomocníkem pro efektivní kontrolu nákladů, výkonů, a především pro komplexní přehled o majetku – od samotných komunikací, přes další infrastrukturu až po telematické systémy či výpočetní techniku.

Poskytujeme dokonalý podklad pro plánování údržby.

S daty dále pracujeme. Poskytujeme správcům komunikací nástroje pro efektivní hospodaření s majetkem. Naše řešení sledují životnost jednotlivých prvků infrastruktury i zařízení. Dokážou predikovat poruchy a naplánovat včasnou údržbu, opravu, rekonstrukci nebo výměnu. Naše systémy optimalizují náklady na údržbu a maximalizují životnost komunikací a dopravních staveb.

Pomáháme našim zákazníkům dělat správná rozhodnutí.

Naše systémy usnadňují manažerské rozhodování, umožňují lépe plánovat investice a efektivně spravovat náklady. Naše řešení pomáhají maximalizovat životnost dopravní infrastruktury napříč celým Českem – od silnic přes železnice, vodní cesty až po energetiku.

Realizované projekty

Národní dopravní a informační centrum

Jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO sahá až do roku 2008, kdy společnost dodala kompletní technické vybavení pro zcela nově v…

Hlavní dopravní řídicí ústředna hl. m. Prahy

Projekt Hlavní dopravní řídící ústředny pro Hlavní město Prahu zahrnoval vytvoření dispečinku pro centrální koordinované řízení dopravy ve městě…

Elektronické plavební mapy

Elektronické plavební mapy jsou služba poskytovaná Státní plavební správou a Ředitelstvím vodních cest, která přináší nejmodernější formu předává…