Elektronické plavební mapy

Elektronické plavební mapy jsou služba poskytovaná Státní plavební správou a Ředitelstvím vodních cest, která přináší nejmodernější formu předávání interaktivních dat pro vnitrozemskou plavební dopravu. VARS BRNO je generálním dodavatelem celé produkční linky založené na technologii GIS. Tato linka zahrnuje celý proces od zpracování dat z databáze Státní plavební správy, až po vytvoření vnitrozemské elektronické plavební mapy dle mezinárodního standardu.

ČESKÁ REPUBLIKA

Elektronické plavební mapy

Elektronické plavební mapy jsou služba poskytovaná Státní plavební správou a Ředitelstvím vodních cest, která přináší nejmodernější formu předávání interaktivních dat pro vnitrozemskou plavební dopravu.

VARS BRNO je generálním dodavatelem celé produkční linky založené na technologii GIS. Tato linka zahrnuje celý proces od zpracování dat z databáze Státní plavební správy, až po vytvoření vnitrozemské elektronické plavební mapy dle mezinárodního standardu. Tyto mapy se dále využívají v palubních mapových a navigačních systémech.

Výsledná elektronická mapa je interaktivní a lze ji napojit na další aktivní systémy, například na zprávy vůdcům plavidel, informace ze signálních stanic, o zdvihu mostů či poloze okolních plavidel. Součástí mapy jsou i detailní hloubkové informace pro úsek mezi státní hranicí s Německem v Hřensku po zdymadlo ve Střekově. Celá plavební mapa pak zahrnuje oblast RIS (River Information Services), v Česku jde o úsek Labe od státní hranice po Přelouč a úsek Vltavy od soutoku s Labem po vodní nádrž Slapy.

Kromě vývoje zajišťuje VARS BRNO i údržbu a aktualizaci systému na základě servisní smlouvy.

Projekt v číslech

Podívejte se na zajímavá data o řídicím centru pro Vraňansko-hořínský kanál.

  • 91.5 km

    monitorovaného toku Vltavy

  • 125.6 km

    monitorovaného toku Labe

  • 38

    listů plavební mapy

Naši partneři na projektu

Na projektu Rekonstrukce Vraňansko-hořínského kanálu jsme spolupracovali s těmito subjekty:

Další reference

Dispečerský řídicí systém pohyblivých mostů

Modernizace Vraňansko-hořínského plavebního kanálu byla komplexní stavební zakázkou, jejímž cílem bylo zkapacitnit významnou vodní cestu, která u…

Hořín Zjistit více

Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice

Komplexní projekt, jehož zadavatelem bylo město České Budějovice, zahrnoval vybudování jednotného dopravního informačního a řídicího centra pro m…

České Budějovice Zjistit více

Národní dopravní a informační centrum

Jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO sahá až do roku 2008, kdy společnost dodala kompletní technické vybavení pro zcela nově v…

Dopravní telematika, Správa infrastruktury