Národní dopravní a informační centrum

Jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO sahá až do roku 2008, kdy společnost dodala kompletní technické vybavení pro zcela nově vznikající NDIC a zároveň jsme vyvinula nový řídicí systém, který byl v úspěšném provozu až do roku 2017. Následovala jeho modernizace, jejímž dodavatelem byl opět VARS BRNO. Modernizace zajistila konverzi systému do otevřené architektury.

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní dopravní a informační centrum

Jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO sahá až do roku 2008, kdy společnost dodala kompletní technické vybavení pro zcela nově vznikající NDIC a zároveň jsme vyvinula nový řídicí systém, který byl v úspěšném provozu až do roku 2017.

Následovala jeho modernizace, jejímž dodavatelem byl opět VARS BRNO. Modernizace zajistila konverzi systému do otevřené architektury. Nově je systém modulární, škálovatelný a otevřený pro začlenění modulů třetích stran. Díky tomuto otevření systému může provozovatel soutěžit například i údržbu. VARS BRNO však i nadále zůstává servisním partnerem NDIC.

NDIC označuje centrální dispečink Ředitelství silnic a dálnic, prostřednictvím kterého se dohleduje doprava na celé síti komunikací ve správě ŘSD, tedy dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy. Systém primárně sbírá dopravní data z různých zdrojů – od detektorů dopravy, systémů Integrovaného záchranného systému a dalších, tato data ověřuje a na základě nich vytváří ověřené dopravní informace. Ty pak slouží jako datová platforma pro řízení dopravy, údržbu sítě komunikací a další činnosti, které ŘSD jako správce zajišťuje.

Informace, které NDIC poskytuje, jsou aktuálním a především spolehlivým zdrojem pro další odběratele dopravních informací, jako jsou poskytovatele dynamických navigací pro automobily a další.

Kromě samotného výstupu prostřednictvím datového distribučního rozhraní dokáže systém NDIC sám zajišťovat řízení dopravy. Na základě předdefinovaných scénářů ovládá světelné informační tabule na dálnicích. Výstupy ze systému NDIC jsou zároveň důležitým zdrojem pro dopravní inženýry a plánování dopravy.

Projekt v číslech

Podívejte se na zajímavá data o Národním registru dopravních informací:

 • 352516 km

  monitorovaných komunikací

 • 1363 km

  monitorovaných dálnic

 • 1570

  přijatých a zadaných zpráv denně

 • 1100

  integrovaných kamer

 • 165

  proměnlivých dopravních značek

 • 10

  integrovaných tunelů

Naši partneři na projektu

Naším klíčovým partnerem na projektu je:

Další reference

Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice

Komplexní projekt, jehož zadavatelem bylo město České Budějovice, zahrnoval vybudování jednotného dopravního informačního a řídicího centra pro m…

České Budějovice Zjistit více

Dispečerský řídicí systém pohyblivých mostů

Modernizace Vraňansko-hořínského plavebního kanálu byla komplexní stavební zakázkou, jejímž cílem bylo zkapacitnit významnou vodní cestu, která u…

Hořín Zjistit více

Dopravní telematika