Dopravní telematika

Víc jak dvě dekády VARS BRNO dodává řešení pro dopravní informační a řídicí centra . Vyvinuli jsme platformu SMARTiC, která na základě dat poskytuje informace pro dispečerský dohled a rozhodování.

Na začátku každého řešení jsou data. Propojujeme jejich zdroje a vytváříme jednotný obraz stavu dopravy.

Relevantní a ověřená data. To je základní stavební kámen kvalitního dopravního telematického systému. Naše řešení propojují jednotlivé zdroje dat, dávají jim jednotnou strukturu, vyhodnocují je, a dále zpracovávají a vytváří z nich dopravní informace, které předávají je do jednotlivých rozhraní, ať už pro řidiče nebo třeba do systémů složek IZS. Z dat vytváříme obraz aktuálního stavu dopravy, který náš systém dál využívá. Třeba pro řízení dopravy.

Tvoříme scénáře pro řízení dopravy. Zjednodušujeme práci těm, kteří musejí rozhodovat.

Díky komplexním multikriteriálním řídicím scénářům umíme reagovat na různé situace v dopravě a následně povelovat celou řadu zařízení – aktorů soiučasně. Vytváříme řešení, která dokáží predikovat vývoj dopravní situace a preventivně aplikovat optimální dopravní opatření, nebo pomáhají dispečerům správně se rozhodovat. Naše systémy zároveň slouží i pro kontrolu dopadů.

Stavíme dispečerská pracoviště, která pomáhají efektivně řídit dopravu – ve městech i v celé zemi

Dodáváme kompletní portfolio vybavení pro dispečinky a související datová centra včetně systémů velkoplošného zobrazení a další pokročilé audiovizuální techniky. Od malých datových center až po velká dispečerská pracoviště s extrémními nároky na spolehlivost a zajištění nepřetržitého dohledu. Naše systémy slouží ve velkých městech i na celostátní úrovni a pomáhají dispečerům mít dokonalý přehled o dění a usnadňují jim rozhodování.

Propojujeme naše data s těmi, kteří jsou na silnicích – profesionály i běžnými řidiči.

Data a informace zpracováváme pro informační systémy sloužící veřejnosti a účastníkům silničního provozu. Díky nám denně řidiči na silnicích ušetří miliony hodin času.

Naše projekty

Mobilní liniové řízení dopravy

Předmětem zakázky bylo dodání a zajištění provozu šesti sad mobilního liniového řízení určených k řízení dopravy v omezeních na dálnicích. Sada…

Národní dopravní a informační centrum

Jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO sahá až do roku 2008, kdy společnost dodala kompletní technické vybavení pro zcela nově v…

Dispečerský řídicí systém pohyblivých mostů

Modernizace Vraňansko-hořínského plavebního kanálu byla komplexní stavební zakázkou, jejímž cílem bylo zkapacitnit významnou vodní cestu, která u…

Hořín Zjistit více