Hlavní dopravní řídicí ústředna hl. m. Prahy

Projekt Hlavní dopravní řídící ústředny pro Hlavní město Prahu zahrnoval vytvoření dispečinku pro centrální koordinované řízení dopravy ve městě a také systém pro poskytování aktuálních a ověřených dopravních informací. Hlavním zdrojem dat jsou telematická zařízení, systémy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby, nebo systém Centrální evidence uzavírek.

Praha

Hlavní dopravní řídicí ústředna hl. m. Prahy

Projekt Hlavní dopravní řídící ústředny (HDŘÚ) pro Hlavní město Prahu zahrnoval vytvoření dispečinku pro centrální koordinované řízení dopravy ve městě a také systém pro poskytování aktuálních a ověřených dopravních informací. Hlavním zdrojem dat jsou telematická zařízení, systémy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby, nebo systém Centrální evidence uzavírek.

VARS Brno v rámci projektu zajišťoval klíčovou část projektu – tvorbu samotného řídicího systému od návrhu jeho architektury, přes vývoj software, implementaci až po končené konzultace a školení. Součástí zakázky byla integrace telematických zařízení do HDŘÚ, instalace systémové infrastruktury a a souvisejícího hardware a GIS technologie pro zpracování a prezentaci dat. Součástí projektu byl i přesun systému řízení dopravy v tunelech na velín Strahovského automobilového tunelu a úprava elektroinstalace a ventilace samotné řídicí ústředny.

Řídicí systém, který jsme navrhli a implementovali, zpracovává veškeré informace o dopravní situaci a podle ní vyvolává tz. řídicí scénáře, které dále zajišťují změnu stavu telematických zařízení – tedy například změnu plánu světelné signalizace..

V rámci projektu VARS BRNO navrhl a vyvinul webovou aplikaci, která poskytuje informace o událostech (nehodách, omezení provozu, kolonách), uzavírkách (objížďkách, nadměrné přepravě, opravách vozovky) a dopravních zátěžích stejně jako informrace o sjízdnosti vozovky na základě dat z meteostanic. Data si mohou uživatelé zobrazit i prostřednictvím mobilní aplikace.

Projekt v číslech

Podívejte se na zajímavá data o Hlavní dopravní řídicí ústředně Hlavního města Prahy

 • 922

  integrovaných detektorů

 • 72

  informačních dopravních tabulí

 • > 566

  integrovaných kusů světelné signalizace

 • 45439 km

  silniční sítě

 • 134

  integrovaných kamer

Dispečerská a řídicí pracoviště VARS BRNO

Podívejte se na další města, která využívají řešení od VARS BRNO

Dopravní telematika, Správa infrastruktury