IntelliGEO

Vodní hospodářství a doprava

2902

VARS BRNO a.s. je tradičním partnerem v oblasti dodávek informačních systémů pro lodní dopravu a hospodaření na vodních cestách – již od roku 2003 se podílíme na tvorbě plavebních map, evidenci projektové dokumentace a předávání informací plavidlům na labsko-vltavské plavební cestě.

Více: Plavební mapy a LAVDIS

Naše snaha o poskytování komplexních služeb správcům vodních cest i správcům vodních toků a nádrží vyústila v pořízení, v České republice unikátního, měřicího plavidla, které pod názvem CAPEREA vytváří spojité 3D modely dna, měří sedimenty a mapuje okolí vodních ploch.

Více: Měření hloubek a sedimentů

Zkušenosti získané při budování dopravních informačních a řídících center v oblasti silniční dopravy jsme zúročili vytvořením řešení pro vodohospodářský dispečink správců povodí a sdílení krizových dat.

Více: Vodohospodářský dispečink