Mobilní liniové řízení pro dopravní omezení

Předmětem zakázky bylo dodání a zajištění provozu šesti sad mobilního liniového řízení určených k řízení dopravy v omezeních na dálnicích. Sada je tvořena soustavou dopravního značení, které vyhodnocuje provoz a podle daných algoritmu upravuje rychlost před dopravním omezením, případně spouští další scénáře - varování řidičů před kolonou nebo odklon dopravy na objízdnou trasu.

ČESKÁ REPUBLIKA

Mobilní liniové řízení dopravy

Sady mobilního liniového řízení, které VARS BRNO  dodal pro Ředitelství silnic a dálnic, výrazně přispívají k zklidnění dopravy v dopravních omezeních na dálnicích. Plně automatizovaný systém na základě údajů z čidel mění dopravní značení tak, aby doprava v omezení byla co nejplynulejší. 

Sada je tvořena soustavou dopravního značení, které vyhodnocuje provoz a podle daných algoritmu upravuje rychlost před dopravním omezením, případně spouští další scénáře – varování řidičů před kolonou nebo odklon dopravy na objízdnou trasu.
Systém získává data z čidel, která jsou rozmístěná ve vzdálenosti až několik kilometrů před samotným dopravním omezením. Kromě rychlosti a počtu vozidel dokáže zaznamenat i jejich délku – tedy odlišit osobní automobily od nákladních. Tím systém získává přesný přehled o tom, jaká je dopravní situace v monitorovaném úseku. Algoritmus pak autonomně vyhodnocuje data a upravuje proměnné dopravní značení.
VARS BRNO zajišťoval kompletní dodání hardware i software pro ovládání systému. Každý systém sestává z osmi proměnlivých dopravních značek, dvou detekčních radarů Wavetronix, 4 bluetooth senzorů a deseti napájecích bodů.

V pilotním provozu v roce 2022 byly využity čtyři sady, které byly v provozu na sedmi úsecích celkem 424 dnů. Mobilní liniové řízení od VARS BRNO bylo instalováno například v omezení na příjezdu po dálnici D11 do Prahy a na navazujícím úseku D0 – pražského městského okruhu, nebo v rizikových omezeních například na dálnici D5.

Řídicí sada v číslech

Podívejte se na parametry řídicí sady, kterou jsme dodávali:

 • 8

  proměnlivých dopravních značek

 • 4

  senzory bluetooth

 • 2

  kamery

 • 2

  detekční radary

 • 10

  napájecích bodů

 • 424

  dnů využití v roce 2022

Naši partneři na projektu

Na projektu „Systém mobilních informací pro místa dopravních omezení na dálnicích a silnicích v ČR“ jsme spolupracovali s těmito subjekty:

Další reference

Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice

Komplexní projekt, jehož zadavatelem bylo město České Budějovice, zahrnoval vybudování jednotného dopravního informačního a řídicího centra pro m…

České Budějovice Zjistit více

Dispečerský řídicí systém pohyblivých mostů

Modernizace Vraňansko-hořínského plavebního kanálu byla komplexní stavební zakázkou, jejímž cílem bylo zkapacitnit významnou vodní cestu, která u…

Hořín Zjistit více

Dopravní telematika