Vraňansko-hořínský kanál dispečerský řídicí systém

Modernizace Vraňansko-hořínského plavebního kanálu byla komplexní stavební zakázkou, jejímž cílem bylo zkapacitnit významnou vodní cestu, která umožňuje lodím překonat nebezpečný úsek ústí Vltavy do Labe. V rámci modernizace bylo nutné zvýšit podjezdové výšky mostů, čtyři mosty pak jsou nově koncipovány jako zdvižné. Celková délka kanálu je 11 kilometrů, z toho 8,7 kilometru takzvaného horního úseku je obsluhováno dispečerským řídicím systémem, jehož pracoviště je přímo v historické plavební komoře Hořín.

Mělník

Dispečerský řídicí systém pohyblivých mostů

Modernizace Vraňansko-hořínského plavebního kanálu byla komplexní stavební zakázkou, jejímž cílem bylo zkapacitnit významnou vodní cestu, která umožňuje lodím překonat nebezpečný úsek ústí Vltavy do Labe. V rámci modernizace bylo nutné zvýšit podjezdové výšky mostů, čtyři mosty pak jsou nově koncipovány jako zdvižné.

Celková délka kanálu je 11 kilometrů, z toho 8,7 kilometru takzvaného horního úseku je obsluhováno dispečerským řídicím systémem, jehož pracoviště je přímo v historické plavební komoře Hořín.

Pracovníci VARS BRNO na projektu využili zkušenosti s dispečerskými systémy pro silniční dopravu. Klíčovou součástí byla integrace několika rozhraní, která jsou nezbytná pro řízení lodní dopravy, do jednoho systému. Ten v sobě integruje řídicí systém zdvižných mostů, který ovládá samotný zdvih mostů, data o polohách lodí z AIS systému, plány plaveb z dispečinku Státní plavební správy, provozní informace plavebních objektů a stavy plavební komory Hořín. Nedílnou součástí je napojení na datovou sběrnici, kam dispečink zasílá a zároveň je odtud čerpá.

Dispečerský řídicí systém data vyhodnocuje a navrhuje dispečerům nejefektivnější scénáře pro řízení dopravy na kanálu, především v jeho části jednosměrného provozu. Plavba na Vraňansko-hořínském kanálu je řízena 21 signálními stanicemi.

Přes jeden ze zdvižných mostů vede železniční trať,  dispečerský systém tedy zohledňuje i grafikon železniční dopravy.

Projekt v číslech

Podívejte se na zajímavá data o řídicím centru pro Vraňansko-hořínský kanál.

  • 4

    zdvižné mosty

  • 21

    signálních stanic

  • 4

    obratiště lodí

Naši partneři na projektu

Na projektu Rekonstrukce Vraňansko-hořínského kanálu jsme spolupracovali s těmito subjekty:

Další reference

Elektronické plavební mapy

Elektronické plavební mapy jsou služba poskytovaná Státní plavební správou a Ředitelstvím vodních cest, která přináší nejmodernější formu předává…

Národní dopravní a informační centrum

Jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO sahá až do roku 2008, kdy společnost dodala kompletní technické vybavení pro zcela nově v…

Dopravní telematika