CleveRA

Údržba pozemních komunikací

2861

Provozní aplikace podporující každodenní činnost při řízení, provádění, vyhodnocení a plánování běžné a souvislé údržby komunikací. Slouží pro organizaci práce majetkového správce.

Slouží zejména pro prohlídky silnic v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., resp. vyhláškou č. 104/1997 Sb., evidence závad a řízení procesů spojených se zadáním, ověřením, odstraněním závady a ekonomickým vyhodnocením běžné údržby.

Aplikace

 • Kontrolní systém běžné údržby představuje komplexní řešení pro běžnou údržbu komunikací. Podpora prohlídek komunikací - evidence závad a záruk a řízení procesů spojených se zadáním, ověřením, odstraněním závady a ekonomickým vyhodnocením běžné údržby.
 • Deník zimní údržby a deník letní údržby eviduje nasazení pracovníků a mechanismů pro výkon zimní resp. letní údržby, činnosti a zajištění BESIPu.
 • Záruky
 • Elektronický plán zimní údržby stanovuje, jakým způsobem je řízena a prováděna zimní údržba.
 • Sledování výkonů vozidel
 • Provozně výrobní plán slouží k vytváření podkladů pro fakturaci za běžnou a zimní údržbu.
 • Stavebně investiční plán podporuje přípravu a sledování souvislé údržby a investičních akcí na komunikacích.

CleveRA - Provozní aplikace

2753

Klíčové vlastnosti a přínosy

 • Vzájemně kooperující systémy integrované do jednoho celku, data jsou sdílená, aplikace na sebe navazují
 • Zefektivnění práce dispečera – koncentrace činností na jedno místo,
 • Provoz v režimu 24x7
 • Úplná kontrola nad výkonem zimní a letní údržby včetně sledování kvality,
 • Úspora nákladů na běžnou údržbu komunikací
 • Kancelářská aplikace je dostupná z prostředí internetového prohlížeče, což minimalizuje náklady na správu systému a zefektivňuje nasazení aktualizací systému, nejsou problémy s připojením dalších uživatelů
 • Dostupnost - přístup do systému je možný odkudkoliv, kde je připojení k internetu, přístup i z mobilních zařízení
 • Společná platforma - snadné doplňování nových aplikací a nových funkcí

Reference

Stav: v užívání
Používán ŘSD ČR - všechny Správy a Závody pro komunikace I. třídy (cca 6000 km), kraje – Zlínský kraj (1768 km), Karlovarský kraj (1825 km), Plzeňský kraj (4600 km), Jihomoravský kraj (3880 km).