Inteligentní dopravní systémy

Technologické vybavení řídících center

Oblast vybavení řídících center

Informační a řídící centra dopravy jsou specializovaná pracoviště, kde se sbírají a zpracovávají dopravní informace o provozu na vymezeném úseku nebo oblasti sítě pozemních komunikací, dopravní data z telematických aplikací v jednotlivých senzorických profilech, technologické informace o provozním stavu některých technologií nebo výstrahy a varování o kritických situacích. Zároveň se provoz prostřednictvím telematických aplikací přímo řídí.

Společnost VARS má za sebou celou řadu úspěšných implementací datových center od malých (určených např. pro provoz infrastruktury projekčních kanceláří) až po velmi velká s nejpřísnějšími nároky na zajištění nepřetržitého provozu. Mezi naše hlavní reference v této oblasti patří Národní dopravní informační centrum (NDIC), Hlavní dopravní řídicí ústředna (HDŘÚ) a datové centrum Řídícího centra Pražského okruhu.

Systémy velkoplošného zobrazení pro řídící centra

Systémy velkoplošného zobrazení slouží k vytvoření přehledového schématu pro operátory v řídících centrech nebo dispečincích. Typicky se jedná o sestavy většího množství panelů nebo projekčních ploch sestavených do jednoho celku a soubor operátorských pracovišť.

Operátoři mají své lokální stanice (PC + monitory + klávesnice + myš), kde provádějí většinu svých činností. Na lokálních monitorech sledují detailní informace. Pomocí projekční stěny jsou zobrazovány rozsáhlé „sítě“, které vzhledem k rozlehlosti není možné zobrazovat na lokálních operátorských stanicích. To umožňuje všem operátorům sledovat veškeré změny v „síti“ současně a tedy reagovat rychle a koordinovaně.

Projekční plocha je složena z jednotlivých „projekčních kostek“, které na sebe navazují a vytvářejí jeden souvislý obraz. Jednotlivé obrazy, které jsou místně příslušné odpovídající „projekční kostce“, jsou sestavovány a vytvářeny prostřednictvím řídícího software a grafických kontrolérů, které umožňují uživateli současně zobrazovat videosignál z jednoho a více zdrojů signálů (např. kamerového systému). Na stěně je možno dále zobrazit i datový signál z vnějšího lokálního zdroje např. notebooku.

Programové vybavení systému dovoluje dokonale využít všech funkcí systému. Všichni operátoři v dispečerském centru mohou používat vlastní klávesnici a myš s možností přístupu do zobrazované „sítě“ nebo jejich částí.

Systém zpětné projekce pro řídící centra slouží v oblasti dopravy pro zobrazení interaktivních přehledových map komunikací a dalších informací s ohledem na fungování v nepřetržitém provozu 24x7.

Oblast VMS (ZPI a PDZ)

Společnost VARS BRNO se mimo dispečerských pracovišť a řídících systému zaměřuje také na dodávku venkovních zařízení pro provozní informace (ZPI) a proměnné dopravní značení (PDZ).

Jedním z dodavatelů těchto zařízení je světový výrobce zobrazovacích panelů společnost SWARCO FUTURIT.

Rakouská společnost SWARCO je renomovaným dodavatelemkomplexních řešení v oblasti dopravy. SWARCO FUTURIT představuje globálního lídra a nejvýznamnějšího inovátora na poli proměnných dopravních značek a dopravního značení. Desítky tisíc proměnných dopravních značek (PDZ) a zařízení pro provozní informace (ZPI) SWARCO FUTURIT byly instalovány ve více než 60 zemích po celém světě.

V posledních 20-ti letech získala společnost SWARCO FUTURIT výrazný technologický náskok a dosáhla celé řady významných technologických úspěchů:

  • 1994: PRVNÍ použití LED technologií v dopravním značení
  • 1998: PRVNÍ v uvedení proměnných dopravních značek na bázi LED
  • 1998: PRVNÍ dopravní signální značení na bázi LED schválené německým výzkumným ústavem BASt
  • 1999: PRVNÍ proměnné dopravní značky na bázi LED schválené německým ústavem BASt
  • 2000: PRVNÍ v uvedení plně programovatelných proměnných dopravních značek na bázi LED
  • 2003: PRVNÍ v uvedení signálního značení na bázi LED s centrálním světelným zdrojem
  • 2008: PRVNÍ uvedení dopravního značení se zaměřením na ekologický design

Vsoučasnosti nabízí SWARCO FUTURIT technologie prvotřídních vizuálních i fyzikálních parametrů a bezkonkurenčním řízením napájení, což se projevuje výrazně prodlouženou životností a minimalizací provozních nákladů. Tyto výhody je možné doložit širokou bází instalovaných telematických zařízení (viz např. četné referenční projekty).

Společnost SWARCO FUTURIT tak představuje nejen současného technologického lídra v oblasti proměnných dopravních značek, ale zároveň i stabilního a spolehlivého dlouhodobého partnera.

Telematický HW

Pracovní stanice jsou výkonné stolní počítače (v dnešní době i notebooky), které poskytují koncovým uživatelům dostačený výpočetní výkon pro jejich individuální práci (dispečerská pracoviště, grafická studia, projekční kanceláře, modelování).

V případě telematického hardware jsou pracovní stanice převážně používány, společně s odpovídajícím dispečerským softwarem, pro zobrazování dopravy, dopravních stavů, snímků z kamer ve víceobrazovkovém režimu na 4 současně připojených monitorech k jedné pracovní stanici.

Společnost VARS BRNO využívá pro pracovní stanice produktů společnosti HP. Pracovní stanice HP byly navrženy s cílem optimalizovat způsob vzájemné spolupráce procesoru, paměti, grafické karty a operačního systému, a zajišťují tak skvělý výpočetní výkon celého systému. Nejmodernější technologie od společnosti Intel, včetně nejnovějších procesorů Intel® Xeon® s mikroarchitekturou Nehalem zajistí, že dokážete zpracovat víc úloh současně a za kratší dobu.

Což poskytne výrazné zvýšení produktivity pro zpracování komplexních dat nebo práci s digitálními médii.

Reference

Implementováno na:

  • ŘSD Národní dopravní informační centrum (NDIC)
  • Hlavní dopravní řídicí ústředna (HDŘÚ)
  • datové centrum Řídícího centra Pražského okruhu