IntelliGEO

Správa majetku podniků

2916

Společnost VARS BRNO a.s. disponuje rozsáhlými zkušenostmi z oblasti správy majetku dopravních cest, které přenáší také do řešení založených na GIS a CAD pro průmyslové podniky.

Hlavní přínosy

  • Řešení používá pro jednotlivé části (GIS + Správa majetku + Správa dokumentů) samostatné vyspělé technologie, které jsou zárukou dlouhodobého rozvoje celého systému.
  • Systém zhodnocuje existující data - převádí výkresovou CAD dokumentaci do formy objektů GIS.
  • Významně se zrychluje přístup k požadovaným informacím - k objektům v GIS se připojují popisné údaje z různých evidenčních systémů (SAP, katastr nemovitostí...) a provazují dokumenty a dokumentace nejrůznějšího druhu
  • Kdykoliv jsou k dispozici přehledné tematické pohledy na evidovaný majetek a formalizované reporty.

Klíčové vlastnosti

  • Složení systému z jednotlivých komponent, jež je možné v budoucnu upgradovat bez následků na funkčnost celého systému.
  • Variabilní datový model uchovává přesnou evidenci majetku (plochy, budovy, inženýrské sítě, technologická zařízení)
  • Integrace na podnikové systémy – např. SAP.
  • Přístup přes webový prohlížeč bez nutnosti instalace.

 

Mezi naše zákazníky patří například společnost Lovochemie, a.s., pro kterou naše společnost vyvinula a dodala integrovaný GIS systém pro správu majetku. Předmětem dodávky je propojení systému správy majetku, který tradičně využívá GIS Esri, se systémem MS SharePoint k technické dokumentaci.

Pro společnost Pražská plynárenská a.s. jsme vyvinuli řešení pro evidenci věcných břemen na pozemky. Řešení postihuje celý životní cyklus této problematiky včetně přípravy písemností a komunikace s dotčenými stranami.