Inteligentní dopravní systémy

SMARTiC – základní přehled

SMARTiC je určený pro centrální dopravní dispečinky, regionální dopravní dispečinky, městská dopravní centra nebo regionální dispečinky pro správu komunikací

 • zajišťuje sběr veškerých dostupných dat o dopravní situaci, jejich jednotné zpracování
 • zajišťuje komplexní vizualizaci dopravních informací a nástroje pro operátory řídících center
 • zajišťuje koordinované řízení dopravy, které je založeno na rozsáhlé základně dat o dopravních situacích a předem definovaných scénářích pro řízení a ovlivnění provozu
 • poskytuje dopravní informace institucím, organizacím a veřejnosti
 • je založený na jednotném intuitivním grafickém uživatelském rozhraní
 • je modulární a škálovatelný, díky modularitě lze systém jednoduše rozšiřovat o další moduly a funkce
 • využívá sjednocené komunikační rozhraní, které umožňuje integraci a komunikaci s vnějšími systémy a zařízeními.

SMARTiC je tvořený následujícími subsystémy

 • Sběr a zpracování dopravních dat
 • Dispečerský dohled
 • Řízení provozu
 • Poskytování dopravních a řídících informací
 • Sjednocené komunikační rozhraní
 • Správa systému

a podporuje návazné aplikace

 • Webová aplikace pro poskytování dopravních informací
 • Mobilní aplikace pro poskytování dopravních informací
 • Aplikace pro dopravní inženýry a plánování využívající historická data

1668

Sběr a zpracování vstupních dat

Zajišťuje sběr veškerých informací o stavu dopravy z různých zdrojů, jejich následnou verifikaci, validací, fúzi, agregací a uložení do datového skladu.

Zdrojem informací jsou jednak telematická zařízení např. detektory, kamery, sčítače, řadiče SSZ, apod. a dále informační systémy externích organizací jako jsou policie, hasiči, záchranná služba, uzavírky správců komunikací, provozovatelé call center a další.

Dispečerský dohled

Poskytuje dispečerovi ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a zajišťuje dohled nad technickým stavem telematických zařízení.

Na základě báze pravidel reaguje systém na výskyt událostí varovným hlášením.

Řízení provozu

Pomocí báze pravidel reaguje na ověřené stavy dopravní situace a navrhuje řešení dopravní situace s využitím řídících scénářů. Báze pravidel obsahuje pro konkrétní dopravní situaci řídící scénář s více dílčími pokyny, jako jsou např. omezení maximální rychlosti, zákazy předjíždění, informace na VMS, apod.

Tento modul navrhuje opatření pro aktuální dopravní situaci s cílem zajistit plynulost a bezpečnost provozu.

Poskytování dopravních a řídících informací

Zajišťuje poskytování přehledných a komplexních dopravních informací, které byly do systému SMARTiC přijaty z různých zdrojů

 • události zadané operátory v systému, zadané na základě např. kamerového dohledu
 • události z externích zdrojů, např. ze systému evidence uzavírek, policie ČR, HZS, atd.
 • události vygenerované ze zdrojů dopravních dat
  • data z telematických zařízení
  • data z modulu pro výpočet dojezdové doby

Dopravní informace jsou zpracovány do podoby autorizovaných, ověřených, digitálně geograficky lokalizovaných a v protokolu Alert-C kódovaných dopravních informací.

Správa systému

Správa systému zajišťuje nezbytné funkce pro integraci telematických zařízení, správu bází pravidel, správu scénářů řízení a ovlivnění provozu, správu uživatelů, jejich přístupových práv, apod.

Sjednocené komunikační rozhraní

Sjednocené komunikační rozhraní zajišťuje

 • komunikaci s telematickými zařízeními
 • komunikaci se systémy externích organizací
 • poskytuje informace externím systémům

Komunikace je zajištěna prostřednictvím protokolů ve formátu XML.

Webová aplikace pro poskytování dopravních informací

Poskytuje veřejnosti veškeré dopravní informace publikované systémem SMARTiC v grafické podobě v interaktivní mapě.

Mobilní aplikace pro poskytování dopravních informací

Poskytuje veřejnosti zjednodušené dopravní informace publikované systémem SMARTiC.

Analytické aplikace pro dopravní inženýry

Poskytuje data a nástroje z pro statistické vyhodnocení a provádění dopravně inženýrských analýz.