Inteligentní dopravní systémy

Sjednocené uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní pro práci operátora

Modul zajišťuje operátorům jednotný, přehledný a uživatelsky přívětivý interface, který operátorům efektivně poskytne potřebné informace a umožní jim intuitivní jednotné ovládání.

Operátor má k dispozici informace v textové, v grafické podobě v interaktivní mapě a schematickém zobrazení, má k dispozici předdefinované pohledy na data a data může libovolně filtrovat, apod.

Modul pro velkoplošné zobrazení

Modul zajišťuje zobrazení požadovaných informací v jednotné, přehledné a uživatelsky přívětivé formě na velkoplošném zobrazení na dispečinku. Opět jsou k dispozici předdefinované pohledy. Pohledy na velkoplošném zobrazení neslouží pro interaktivní přístup, ale slouží spíše pro celkový přehled všech operátorů dispečinku.