Inteligentní dopravní systémy

Sjednocené komunikační rozhraní

Komunikační moduly komunikují se systémem SMARTiC prostřednictvím protokolů ve formátu XML.

Pro komunikaci mezi telematickým zařízením a komunikačním modulem je použita komunikační služba, která definuje, jakým způsobem (jakými principy) bude zařízení s komunikačním modulem komunikovat.

Komunikační služba podporuje tyto způsoby komunikace

  • zařízení dává data on-line
  • zařízení dává data v pravidelných intervalech
  • na zařízení je možné posílat příkazy
  • zařízení poskytuje informace o stavu v pravidelných intervalech
  • zařízení poskytuje informace o stavu na vyžádání

Základní funkce komunikačního rozhraní

  • Příjem dat a informací o stavu zařízení
  • Odesílání příkazů na telematické zařízení
  • Odesílání informací odběratelům DI

Komunikační modul zajišťuje prostřednictvím „Datového distribučního rozhraní“ předání dopravní informace ze systému SMARTiC registrovaným odběratelům na základě nastavených pravidel několika různými protokoly.