CleveRA

Provozně výrobní plán

Aplikace slouží k vytváření podkladů pro fakturaci za běžnou a zimní údržbu. Do provozně výrobního plánu jsou předávány údaje o počtech měrných jednotek jednotlivých vykonaných činností v rámci běžné a zimní údržby. Jsou zde definované ceníkové hodnoty k jednotlivým činnostem, na základě kterých jsou vypočítány náklady na údržbu.