SMARTiC CITY

Poskytování informací obyvatelům města

  2966

SMARTiC CITY VÁM POMŮŽE PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE I ZÁMĚRY PRO BUDOUCÍ ROZVOJ MĚSTA NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ. JE TAKÉ IDEÁLNÍ PLATFORMOU PRO OPERATIVNÍ GRAFICKÉ PREZENTACE PRO ANKETY A HLASOVÁNÍ.

Vybrané údaje, které chce město poskytnout veřejnosti, publikujeme ve formě jednoduchých a přehledných interaktivních mapových aplikací, statistik, reportů a informačních panelů.

Chytré mapové aplikace:

  • Vizualizace nad mapou pomáhá lépe porozumět významu informací a jejich prostorovým vztahům. K tomu poskytujeme jednoduché a efektivní nástroje a využíváme vhodné mapové podklady.
  • Mapové aplikace jsou tematické, aby obsahovaly jen nezbytné prvky a byly srozumitelné i pro laické uživatele
  • Pomocí časové osy můžete na daném území sledovat vývoj informací proměnných v čase, využitím překryvných map zase můžete jednoduchým způsobem vizuálně porovnat „stav před“ a „stav potom“

Informační panely:

  • Informační panely poskytují okamžitý přehled o klíčových ukazatelích a událostech ze života města

Přehledy, statistiky:

  • Můžete dát obyvatelům k dispozici množství informací formou tabulek a grafů publikovaných jednotlivě nebo zakomponovaných do souhrnných přehledů a statistických reportů

Zasílání informací:

  • Portál SMARTiC CITY bude registrovaným uživatelům automaticky zasílat upozornění z aplikací Blokové čištění, Plánované stavby a vybrané informace z dopravního informačního centra

Publikování Open data:

  • Pracovníci města získají na portálu SMARTiC CITY jednoduchý nástroj, pomocí kterého mohou nabízet ke stažení datové soubory nebo poskytovat externí odkazy. Přitom ke zveřejňovaným informacím připojí popis, vysvětlující komentáře, podmínky použití apod. Vytvoří tak strukturovanou a přehlednou nabídku datových sad města v sekci Poskytovaná data

Vyzkoušejte si sami: demo.smartic.cz