Inteligentní dopravní systémy

Poskytování dopravních a řídících informací

Tvorba, editace a ověření dopravních informací

Dopravní informace jsou prostřednictvím systému zpracovány do podoby autorizovaných, ověřených, digitálně geograficky lokalizovaných a v protokolu Alert-C kódovaných dopravních informací.

Modul zajišťuje také tvorbu, editaci a publikování dopravních informací.

Modul operátorovi umožňuje následující funkcionalitu

  • ruční vkládání dopravních informací pomocí
  • mazání a aktualizace stávajících zpráv
  • management životního cyklu zprávy
    • aktualizace zprávy (v případě změny situace – prodloužení kolony …)
    • mazání zprávy (při vypršení platnosti, nebo při explicitním zrušení uživatelem)
    • rušení zpráv

Výstupní rozhraní

Modul zajišťuje předání řídících a dopravních informací komunikačním modulům, které pak zajistí předání informace samotnému telematickému zařízení nebo příslušným odběratelům dopravních informací.