CleveRA

Podpora manažerského rozhodování

Podporuje manažerské řízení hospodaření s majetkem pozemních komunikací s využitím prostředků Business Intelligence. Prezentuje strategie a projekty hospodaření s pozemními komunikacemi, poskytuje konsolidované a strukturované informace o vlastněném a spravovaném majetku dopravní infrastruktury, kvalitě a bezpečnosti dopravní infrastruktury, o financování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury.

Klíčové vlastnosti

  • Komplexní systém, který využívá dat ze všech podsystémů CleveRA (diagnostika, pasport, běžná údržba, expertní systémy hospodařen s vozovkou a hospodaření s mosty) a dalších systémů např. dopravní zátěž, veřejná doprava, nehodové lokality apod..
  • Poskytuje transparentní informace o dopravní infrastruktuře.
  • Předkládá technická i finanční data v přehledné a srozumitelné formě, umožňuje kvalifikované rozhodování manažerů.
  • Optimalizace investic do infrastruktury.
  • Standardizace kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury.

2674