IntelliGEO

Plavební mapy a LAVDIS

2905

VARS BRNO a.s. dlouhodobě spolupracuje se Státní plavební správou, Ředitelstvím vodních cest ČR a odborem plavby Ministerstva dopravy a podílí se na zvyšování kvality informačního systému vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě.

Již v r. 2003 jsme vyvinuli datový sklad a automatizovanou linku pro vytváření národních plavebních map v kartografické kvalitě. Později jsme rozšířili řešení tak, aby produkovalo navigační plavební mapy podle nového evropského standardu Inland ECDIS a zajistilo jejich online distribuci.

Podílíme se také na provozu systému LAVDIS, který je určen k poskytování říčních informačních služeb v souladu s evropskou legislativou. Pro LAVDIS jsme vytvořili webovou mapovou aplikaci pro publikování dat o vodních cestách v ČR. Aplikace obsahuje nástroje pro zobrazování, editaci a stahování geograficky lokalizovaných dat z národní geodatabáze Státní plavební správy.

Hlavní přínosy

  • Dostupnost navigačních plavebních map přímo pro jednotky na plavidlech (RIS ECDIS)
  • Dostupnost online i offline verze plavebních map např. pro rekreační plavbu
  • Vizualizace události na vodní cestě a jejich přenos vůdcům plavidel (RIS NTS)
  • Plná informační integrace labsko-vltavské vodní cesty do Transevropské dopravní sítě (TEN-T)
  • Soustředění všech informací o vodních cestách ČR do jednoho centrálního skladu se zajištěnou aktualizací a distribucí dat

Odkaz na aplikaci: mapy.spspraha.cz/app

  2906

Národní plavební mapa a vizualizace národních dat v symbologii IENC