Národní dopravní a informační centrum

Národní dopravní informační centrum (NDIC) v Ostravě je moderní dopravně řídící a informační pracoviště provozované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Zajišťuje centrální dohled nad dopravní situací na silniční síti celé České republiky, centrální řízení dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy a kompletní dohled nad stavem telematických zařízení. Distribuce dopravních informací probíhá pomocí informačních tabulí (zařízení pro provozní informace), webové a mobilní aplikace a prostřednictvím služby RDS-MTC pro navigační přístroje.

2479

Data pro zjišťování dopravních událostí jsou získávána z těchto zdrojů:

 • Detekce intenzit dopravy – cca 200 detektorů
 • Silniční meteorologický systém – cca 270 meteohlásek
 • Vysokorychlostní váhy - 11 kusů
 • Systém elektronického mýta
 • Systém sčítání dopravy, detekce kolon a sledování dopravního proudu
 • Dohledový kamerový systém - více než 600 kamer

Aktuální dopravní informace jsou získávány taktéž z externích systémů:

 • Policie ČR
 • Hasičský záchranný sbor
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Správci komunikací všech kategorií
 • Silniční správní úřady všech úrovní
 • Obecní a městské policie
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Řídicí systémy tunelů
 • Dopravních informačních center měst
 • Systému liniového řízení provozu SOKP 

Průměrný počet odeslaných zpráv z NDIC za rok:  22 904 581 včetně stupňů provozu
                                                                                 16 907 970 bez stupňů provozu

Společnost VARS BRNO a.s. dodala komplexní softwarové a hardwarové řešení NDIC zahrnující:

 • Centrální řídící systém NDIC,
 • Další agendové aplikace nezbytné pro zajištění sběru dopravních informací do řídicího systému NDIC – Centrální evidence uzavírek, Silniční meteorologický informační systém, aplikace Zimní zpravodajství a Výkony v zimní údržbě, Aplikace pro univerzální sběr dopravních informací pro Městské policie, správce komunikací, apod.,
 • Kompletní technologické vybavení dispečinku NDIC, včetně systému velkoplošného zobrazení, videokonferenční techniky, vícemonitorových pracovních stanic a dispečerského nábytku,
 • Kompletní vybavení datového centra NDIC, včetně serverů, diskového pole, síťových prvků, systému pro zálohování a archivaci dat.


  Webový portál Dopravniinfo.cz

Webová aplikace dopravniinfo.cz poskytuje informace o událostech (nehodách, omezení provozu, kolonách), uzavírkách (objížďkách, nadměrné přepravě, opravách vozovky) a dopravních zátěžích, na základě dat z meteostanic  poskytuje informace o sjízdnosti vozovky v zimě a aktuálnímu stavu počasí (srážky, mlha, tvorba náledí). Dále je možné zobrazit aktuální stav provozu z kamerového systému a informace z proměnných tabulí.

2472

                                                               Webová aplikace dopravniinfo.cz

Mobilní aplikace Dopravniinfo

Mobilní verze webové aplikace dopravniinfo.cz je dostupná bez nutnosti instalace spuštěním odkazu m.dopravniinfo.cz v běžném internetovém prohlížeči. Po zadání trasy se objeví počet zbývajících kilometrů, předpokládaný čas příjezdu, případné problémy na zvolené trase (uzavírky, omezené provozu a nehody), stupně provozu a výstrahy z meteostanic a obrázky z kamer.

K dispozici jsou i nativní mobilní aplikace pro nejrozšířenější systémy.

Aplikace jsou zdarma ke stažení zde.

2473
Mobilní aplikace dopravniinfo.cz