VARS BRNO a.s. podalo nabídku na Systém plošného monitorování dopravních zátěží prostřednictvím plovoucích vozidel (FCD)

ŘSD ČR vypsalo veřejnou zakázku na Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR. Smyslem zakázky je pomocí flotily vozidel podávat co nejvěrnější obraz o dopravní situaci, která bude sloužit v NDIC jak dispečerům, tak řidičům.

VARS BRNO a.s. ve spojení s INRIX nabízí ŘSD ČR své zkušenosti

Společnost VARS BRNO a.s. se spojila se společností INRIX a společně podali nabídku na tuto zakázku. Díky mnohaletým zkušenostem s implementací systémů na bázi FCD jsou připraveni vytvořit pro ŘSD ČR systém, který bude v reálném čase poskytovat data pro řízení dopravy a dopravní informace.

3221

Dispečerské řídící středisko ŘSD - NDIC.

INRIX nabízí zkušenosti ze světa i do České republiky

Společnost VARS BRNO a.s. si jako partnera vybrala firmu INRIX, která je celosvětovým lídrem ve zpracování dat z flotily vozidel. Mimo jiné dodává celosvětově real-time dopravní data a systémy pro výrobce vozidel. V České republice se s nimi můžeme setkat například ve vozidlech BMW.

"FCD systémy poskytujeme jak výrobcům vozidel pro navigace typu RTTI, tak i například pro Highway England nebo město Dubai. Byli bychom potěšeni, kdyby mezi další spokojené zákazníky přibylo Ředitelství silnic a dálnic České republiky," dodává zástupce společnosti INRIX.

VARS BRNO a.s. je připraven tento systém realizovat

"Technologií FCD se dlouhodobě zabýváme a implementujeme v systému SMARTIC. Na tuto zakázku jsme se dlouho připravovali. Chceme implementovat na ŘSD ČR dispečerům a zejména českým řidičům zcela novou úroveň prediktivního modelu a tím nabídnout nové možnosti řízení provozu a sledování aktuální dopravní situace. V Praze i Brně provozujeme systémy na bázi FCD a nyní jsme ve spolupráci se společností PTV připraveni implementovat v České republice zcela novou úroveň řešení založenou na online prediktivním modelu," uvádí Ing. David Novák, technický ředitel VARS BRNO a.s.,

3223

Obdobně jako již funguje jedna ze součástí systému SMARTIC (sledování dopravní situace v Brně), bude nový systém využívající FCD nabízet informace o dopravní zátěži pro celou Českou republiku, a to na dálnicích, I., II. i III. třídách komunikací.
Zdroj: https://www.doprava-brno.cz/

Českou republiku čeká rozvoj možností poskytování dopravních informací

"Systém SMARTIC neustále rozvíjíme. Řízení dopravy a poskytování dopravních informací založeném na prediktivním modelu dopravy vnímáme jako trend. Jsem rád, že ve spojení se špičkovými zahraničními partnery můžeme nabídnout České republice cenově efektivní a moderní řešení," říká Ing. Tomáš Miniberger, ředitel VARS BRNO a.s., a předseda představenstva.

Pro dispečery NDIC bude systém přínosný zejména díky značenému rozšíření přehledu o dopravní situaci na všech třídách komunikací. Řidičům přinese například lepší plánování trasy v navigacích a lepší orientaci v dopravních potížích díky lepším možnostem call centru Zelené vlny a call centru NDIC.

  3227

Navigace v mobilních zařízeních bude díky novému systému možné zapracovat více informací o dopravní situaci právě díky dostupným datům z FCD. Nabídne tak řidiči nejlepší trasu s ohledem na hustotu provozu na zvolené trase.