IntelliGEO

Mapové portály a aplikace

2903

Společnost VARS BRNO a.s. se již od svého vzniku profiluje jako specialista pro zpracování geografických dat a jejich pokročilou prezentaci uživatelům. Byli jsme například jedním z hybatelů procesu digitalizace územních plánů měst a obcí a jejich publikování pomocí webových technologií.

Pro mapové úlohy využíváme především technologii ArcGIS firmy ESRI, která poskytuje nástroje pro publikování, analýzy a pořizování geografických dat ve webovém prostředí i s možností využití mobilních zařízení. Nad těmito technologiemi vyvíjíme vlastní nástroje, služby a aplikace, abychom svým zákazníkům a uživatelům poskytli maximálně produktivní a komfortní řešení. Máme tak k dispozici specializované služby pro geokódování nad daty RUIAN a silniční sítě, služby pro multikriteriální vyhledávání tras, pro generování výškových profilů, pro optimalizaci rozvozových úloh, pro propojení na podnikové evidenční systémy a jiné. Nechybějí samozřejmě ani služby pro automatizovaný příjem, kontrolu a zpracování geografických dat.

Vytvořili jsme desítky mapových aplikací tzv. na míru, zejména v oblasti veřejné správy, krizového řízení a logistiky.

V současné době máme k dispozici vyspělá řešení, kterými jsme schopni pokrýt většinu potřeb v oblasti zpracování a zpřístupnění geografických dat odborným pracovníkům i veřejnosti:

  • Geoportály pro komplexní publikování geografických dat a metadat - více Geoportál
  • Cykloportály a turistické portály pro veřejnost - více Cykloportál
  • Logistický portál pro plánování přepravy a optimalizaci rozvozu - více Logistika