Inteligentní dopravní systémy

Integrace telematických zařízení do systému SMARTiC

Při integraci telematického zařízení do systému SMARTiC je vytvořena komunikační vazba mezi samotným telematickým zařízením a sjednoceným komunikačním rozhraním systému, zajištěno fyzické propojení a konfigurace telematického zařízení tak, aby do komunikačního rozhraní přicházela všechna potřebná data, která pak budou využita v řídicím systému SMARTiC.

Integrace zahrnuje:

  • evidenci polohy zařízení,
  • evidenci typu zařízení,
  • nastavení pravidel komunikace mezi SMARTiC a telematickým zařízením,
  • nastavení varovných hlášení servisnímu technikovi,
  • nastavení varovných hlášení dispečerovi,
  • nastavení pravidel pro tvorbu dopravní informace,
  • nastavení pravidel řízení provozu.

Evidence polohy zařízení

Každému zařízení bude v systému SMARTiC přidělen bodový prvek s jedinečným ID. Poloha zařízení je evidována vztahem k jednotnému modelu sítě pozemních komunikací s podrobností rozlišení dopravního směru, případně jízdního pruhu.

Evidence typu zařízení

Pro každý typ zařízení budou nastaveny odpovídající parametry - definován komunikační protokol, možné stavy a nastavení zařízení vyžívané pro monitorování provozního stavu zařízení, apod.

Nastavení pravidel komunikace mezi SMARTiC a telematickým zařízením

Bude definována např. četnost přenosu.

Nastavení varovných hlášení servisnímu technikovi

Pro každé zařízení budou nastaveny hodnoty, při kterých budou automaticky generována upozornění pro servisního technika SMARTiC (zařízení v poruše, ztráta komunikace, atp.).

Nastavení varovných hlášení dispečerovi

Pro každé zařízení budou nastaveny hodnoty, při kterých budou automaticky generována upozornění dispečerovi SMARTiC (nebezpečí vzniku náledí, kongesce, atp.).

Nastavení pravidel pro tvorbu dopravní informace

Pro zařízení budou nastavena pravidla, která řídí automatizovanou tvorbu dopravních informací z dat z telematických systémů.

Nastavení pravidel řízení provozu

Pravidla pro řízení provozu definují, za jakých podmínek systém SMARTiC navrhne použití konkrétních předdefinovaných scénářů pro řízení a ovlivnění provozu. Jako podmínky pro vyvolání scénářů lze definovat vznik určité situace na konkrétním úseku v jednotném modelu sítě pozemních komunikací, nebo obecná pravidla s ohledem na technické charakteristiky komunikace a k nim přiřazené stavy dopravní situace.