CleveRA

Hospodaření s vozovkou a mosty

2862

Komplexní systémy, které zpracovávají data a navrhují různé varianty přístupu k hospodaření s vozovkou, mosty a ostatními objekty v závislosti na finančních zdrojích.

Klíčové vlastnosti a přínosy

  • Hospodárnost, průkaznost a kontrola využití finančních prostředků na údržbu a opravy pozemních komunikací a mostů.
  • Postavený na expertním jádru dTIMS - v praxi ověřené a v mnoha státech využívané řešení.
  • Pokrývá všechny typy uživatelů a jejich role (vlastník, správce, dodavatel, koncesionář,…).
  • Poskytuje kvalitní informace pro podporu rozhodování, plánování se provádí na základě diagnostiky a objektivního vyhodnocení stavu komunikací.
  • Průkazná optimalizace nákladů na údržbu – opravuje se v optimální době, víme, kam a proč se finanční prostředky vynakládají.
  • Kontrola - systém vyhodnocuje kvalitu a účinnost provedených oprav.
  • Výsledkem zavedení systému hospodaření je zvyšování (nebo udržení) kvality silniční sítě, jízdního komfortu a snižování nehodovosti při zachování stávajících finančních prostředků vkládaných do údržby a oprav.


Přílohy ke stažení