SMARTiC CITY

Pro efektivnější hospodaření s majetkem města

  2964

SMARTiC CITY POMÁHÁ MĚSTU LÉPE HOSPODAŘIT – POSKYTUJE UCELENÝ PŘEHLED O STAVU MAJETKU MĚSTA, UMOŽNÍ VYHODNOCOVAT SOUVISLOSTI MEZI INFORMACEMI ZE SAMOSTATNÝCH AGEND

Přehled komunikací a městského mobiliáře:

  • V interaktivních mapách zobrazuje rozsah spravovaných komunikací, veřejného osvětlení, zařízení odpadovéhohospodářství apod. podle různých kategorií a technickéhoči provozního stavu
  • Využije pasportní data z vašich systémů nebo od externích dodavatelů
  • SMARTiC CITY může přímo připojovat data z provozně evidenčních aplikací CleveRA

Koordinace staveb a záruk:

  • Jednoduchá mapová aplikace vám umožní evidovat záruční lhůty na komunikacích a chodnících a zadávat stavby plánované v dlouhodobějším horizontu na komunikacích i mimo ně. K tomu připojuje také informace z Centrální evidence uzavírek
  • Prostřednictvím interaktivního časového měřítka máte možnost v libovolném období posuzovat souběh plánovaných akcí v dané lokalitě

Blokové čištění a plány zimní údržby:

  • Webové aplikace s mapou pro plánování a informace o zimní údržbě a o blokovém čištění. Pracovníkům města a jeho organizacíposkytuje jednoduchý nástroj pro výběr úseků komunikací v mapě, jejich sdružování do bloků a nastavování termínů a pravidel

Aplikace VŠÍMÁM.SI:

  • Prostřednictvím aplikace VŠÍMÁM.SI vám obyvatelé mohou hlásit závady a problémy snadno, rychle a strukturovaně
  • K dispozici je mobilní aplikace pro chytré telefony i webová aplikace pro běžné počítače

Vyzkoušejte si sami: demo.smartic.cz