SMARTiC CITY

Dohled dopravy a poskytování dopravních informací

2963

SMARTiC CITY POMÁHÁ OPTIMALIZOVAT DOPRAVU, PARKOVÁNÍ I DALŠÍ ASPEKTY MOBILITY

Dopravní informační centrum města

Nová generace DIC umožní řešit dopravní dohled a dopravní informace pro města bez rozdílu velikosti a komplikovanosti dopravní infrastruktury.

Interní dohled nad dopravou

DIC poskytuje všechny potřebné funkce:

 • Dohled nad aktuální dopravní situací
 • Zpětnou analýzu dopravních dat
 • Dohled nad stavem dopravních zařízení
 • Vizualizace provedené zimní údržby
 • Zadávání dopravních omezení, kulturních a sportovních akcí

DIC využívá údaje ze všech používaných způsobů detekce dopravy, zpřístupňuje tyto aktuální informace:

 • Dopravní události
 • Dopravní situace (stupně dopravy)
 • Snímky z kamer
 • Možnosti parkování
 • Stav technických zařízení semafory, detektory…
 • Údaje z MHD

Aktuální informace jsou archivovány a následně využívány pro statistické vyhodnocování a analýzy dopravy. Dopravní odborníci tak mohou sledovat zátěžové trendy a odhalovat slabá místa dopravní infrastruktury města.

DIC je možné rozšířit o moduly pro ovlivňování a řízení dopravy.

Dopravní informace pro veřejnost

Aplikace pro veřejnost nabízí:

 • Aktuální dopravní situaci
 • Obsazenost parkovišť
 • Vyhledání trasy s výpisem aktuálních omezení, dojezdové doby
 • Stanoviště elektrických nabíjecích stanic
 • Informace ze stanovišť bike sharingu a car sharingu
 • Plánované uzavírky a omezení včetně blokového čištění
 • Informace o konání velkých kulturních a sportovních akcís dopadem na dopravu v místě

Integrace s portálem SMARTiC CITY

Portál SMARTiC CITY je plně připraven integrovat všechny informace z DIC a vytvořit pro uživatele bezešvé a přehledné uživatelské prostředí, které mu poskytne informace o dopravě i v jejich souvislostech s ostatními stránkami života ve městě.

Vyzkoušejte si sami: demo.smartic.cz