Inteligentní dopravní systémy

Dispečerský dohled

Varovná hlášení

Modul zajišťuje varování operátorů hlášeními na základě výskytu situací, o kterých musí být operátor informován.

Varovná hlášení jsou generována na základě báze pravidel a jsou odesílána osobě, nebo skupině osob zastávajících určitou roli v systému. Modul také poskytuje na vyžádání operátora přehled aktuálních i historických varovných hlášení různého stupně důležitosti.

Vizualizace a dohled nad dopravní situací

Modul zajišťuje optimální vizualizaci veškerých informací o stavu dopravy, resp. o dopravní situaci.

Informace jsou poskytovány operátorům v textové podobě i grafické podobě v interaktivní mapě.

Modul zajišťuje vizualizaci aktuální zátěžové mapy na základě dat získaných z detektorů dopravy resp. z modulu pro výpočet stavů dopravy.

Modul dále zajišťuje vizualizaci

 • meteorologická situace na základě dat získaných z meteostanic
 • dopravních událostí získaných z externích systémů, např. ze systému Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, správců komunikací apod.
 • stavu dopravy v tunelech – informace jsou získávány ze systémů dispečinků tunelů
  • obsahují informace o změnách stavu dopravy v tunelu (uzavření pruhu, tubusu, apod.) a důvod, který změnu stavu dopravy v tunelu vyvolal (havárie, požár, atd.)
 • snímků z kamer umístěných na komunikacích
  • umožňují operátorovi stav dopravy ověřit vizuálně
 • dojezdových dob, které jsou vypočítány v modulu pro výpočet dojezdových dob

Každému typu informace náleží příslušná grafická symbolika nebo ikona. Vizualizaci a dohled nad technickým stavem telematických zařízení

Modul zajišťuje optimální vizualizaci veškerých informací o technickém stavu telematických zařízení.
Informace jsou poskytovány operátorům v textové i grafické podobě v interaktivní mapě.

Modul zajišťuje vizualizaci stavů všech dostupných telematických zařízení

 • detektorů dopravy (sčítače, videodetekce,..)
 • dohledových kamer
 • meteostanic
 • VMS, PDZ
 • SSZ
 • parkovacích systémů
 • a další.

Každému typu informace náleží příslušná grafická symbolika nebo ikona.