CleveRA

Diagnostika a majetková evidence silnic

2819

Komplexní služby v oblasti sběru a zpracování dat proměnných a neproměnných parametrů pro potřeby hospodaření s pozemními komunikacemi, pro návrhy způsobu a technologií oprav a pro kontrolu kvality.
Evidence a správa silničního pasportu (značky, svodidla, konstrukční vrstvy vozovky apod.), plánování a sledování činností při správě majetku ve vazbě na prohlídky a výkon běžné údržby, reporting.

Klíčové vlastnosti

  • Měření velkých objemů km, vysokou rychlostí při běžném provozu
  • Rychlé a efektivní zpracování dat „dnes naměříme, zítra máte data“
  • Cena dostupná pro masivní nasazení, ü snadné vyhodnocení vývoje stavu – např. rozdílová měření pro kontrolu kvality
  • Kompatibilita dat se systémy hospodaření
  • Kompatibilita dat s jinými systémy, např. s daty laserového skenování
  • Webový portál pro zobrazení postupu měření a výsledků
  • Vazba na GIS
  • Jednotná metodika a postup při sběru informací o majetku a pasportu, možnost certifikované evidence dat