CleveRA

CleveRA Car - multifunkční diagnostické vozidlo

 

2816

Multifunkční měřicí systém je postaven firmou Ramboll na vozidle Mercedes-Benz Sprinter a je naší společností provozován pod označením CleveRA Car.

Klíčové vlastnosti a přínosy

  • Vozidlo je vybaveno nejmodernější technikou pro zaznamenávání proměnných parametrů vozovek a snímání jejich povrchu - například subsystém RST snímá podélný profil a makrotexturu ve třech stopách a subsystém LCMS dokáže skenovat povrch ve 3D s rozlišením lepším, než jeden milimetr.
  • Součástí řešení je unikátní systém automatického rozpoznávání a klasifikace poruch vozovky (především trhlin).
  • Všechna měření mohou probíhat současně, jsou synchronizována a georeferencována.
  • Systém funguje při běžných rychlostech silničního provozu.
  • Laserová měření nejsou závislá na světelných podmínkách.
  • Automatizované zpracování dat poskytuje objektivní informace o stavu silniční sítě.

CleveRA Car poskytuje zásadní informace pro vlastníky a správce komunikací pro oblast kontroly i plánování běžné údržby a systémy hospodaření s vozovkou:

  • rychlou kontrolu vybraných parametrů u nových vozovek před jejich přejímkou,
  • opakovanou kontrolu parametrů vozovek v průběhu záručních lhůt,
  • kontrolu stavu vozovek během jejich životnosti i u rozsáhlých sítí komunikací.

Systém je postaven tak, aby zajišťoval celosvětový standard -  splňuje s rezervou normy ASTM, ISO, DIN EN 13036, ČSN 73 6175, ČSN 73 6177.


CleveRA Car - fotogalerie

Přílohy ke stažení