CleveRA

Co je CleveRA

3069

CleveRA je ucelený systém služeb a aplikací určený pro vlastníky nebo majetkové správce pozemních komunikací na všech úrovních - místní (města a obce), regionální (kraje), státní (ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy ČR).  

CleveRA je souhrn služeb v oblasti diagnostiky, evidence, vyhodnocení a sestavení podkladů pro hospodaření s pozemními komunikacemi.  

CleveRA je souhrn specializovaných nástrojů určených pro efektivní a průkaznou správu pozemních komunikací, pro řízení, rozhodování o jejich údržbě a opravách. Nabízí nástroje pro kontrolu prováděné údržby komunikací a plánovaných investic. 

CleveRA je systém pokrývající celý životní cyklus hospodaření s pozemními komunikacemi.

3068

Cílem systému CleveRA je

 • Sledovat technický stav komunikací a kontrolovat údržbu
 • Udržovat kontinuální přehled o stavu a hodnotě majetku
 • Stanovovat optimální způsoby údržby komunikací
 • Vytvářet různé scénáře financování v závislosti na dostupnosti finančních prostředků
 • Optimalizovat vynakládané prostředky do údržby a oprav – opravovat komunikace v době, kdy je oprava nejefektivnější

Klíčové vlastnosti

 • Komplexnost – systém pokrývá všechny procesy v oblasti správy a údržby pozemních komunikací.
 • Technologický prvotřídní standard – postavený na osvědčených, celosvětově používaných komponentech dTIMS a Pavemetrics  –  v praxi ověřeno a v mnoha státech využíváno.
 • Modularita – data jsou sdílená napříč podsystémy a jednotlivé aplikace na sebe navazují, možnost využívat pouze určité moduly.
 • Efektivita – rychlá a přesná diagnostika pomocí multifunkčního vozidla CleveRA Car, automatizované zpracování dat, navazující expertní a manažerské aplikace. Rychlý a objektivní proces od zaměření stavu vozovky po podklady k rozhodování s variantními plány oprav.
 • Provozní aplikace jsou součástí systému, doplňují a využívají společnou datovou základnu.
 • Otevřená platforma – snadné doplňování nových aplikací a nových funkcí, nových uživatelů.
 • Moderní CLOUD řešení – přístup do systému je možný odkudkoli, kde je připojení k internetu, podpora tabletů a chytrých telefonů.

 

Přílohy ke stažení