Inteligentní dopravní systémy

Aplikace pro dopravní inženýry

Aplikace pro dopravní inženýry umožňuje dopravním inženýrům přístup k datům pro modelování dopravních situací, provádět statistické a analytické vyhodnocení aktuálních i historických dat a tato data v požadovaných formátech exportovat.

Modul Statistiky a dopravní analýzy

Aplikace umožňuje tabulkovou i grafickou reprezentaci potřebných dat.

V aplikaci má dopravní inženýr k dispozici přednastavené analytické sestavy

  • denní intenzity dopravního proudu
  • intenzita špičkové denní hodiny
  • denní průběh hodinových intenzit dopravy
  • průměrné denní intenzity dopravy
  • analýza nejzatíženějších hodin
  • rozložení četnosti výskytu nejzatíženějších hodin
  • denní variace skladby dopravního proudu
  • průměrná denní skladba dopravního proudu
  • denní variace intenzit dopravy podle kategorií vozidel