Seznamte se s Centrální evidencí uzavírek

4361

V současné době většina silničních správních úřadů všech stupňů zadává dopravní informace o uzavírkách a zvláštním užívání v rámci ČR do informačního systému Centrální evidence uzavírek (CEU). Způsob sběru informací o uzavírkách a zvláštních užíváních je uveden v § 29a, odst. 4 a 5 zákona 13/1997 Sb.

Pravidelně pořádáme školení na systém Centrální evidence uzavírek. Vzhledem k úspěšnosti proběhlých školení si Vás dovolujeme pozvat na nově vypsané termíny školení.  Školení je určeno pro nové i stávající uživatele a budete na něm seznámeni s celým systémem CEU.

V letošním roce vypisujeme další termín – úterý 20.11.2018, od 9:00 hod.

Školení Centrální evidence uzavírek je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky (číslo akreditace: AK/PV-359/2018).  

Po jeho absolvování obdrží účastníci školení certifikát.

  • Délka trvání školení jsou 2 hodiny (9:00-11:00 hod.)
  • Možný počet účastníků je maximálně 24 - školení je prováděného přímo na počítačích. Minimální počet účastníků je 10.
  • Školení bude probíhat formou prezentace systému, postupu zadávání, praktických ukázek, diskuse a řešení konkrétních situací.
  • Školení proběhne v prostorách VARS BRNO, Kroftova 90, Brno.
  • Cena školení za 1 účastníka je 850,- Kč bez DPH.
  • Platba bude prováděna prostřednictvím faktury, kterou vám vystavíme.

 Přihlásit se můžete v našem rezervačním systému. Těšíme se na vaši účast.