Dopravně informační řídicí centrum České Budějovice

Komplexní projekt, jehož zadavatelem bylo město České Budějovice, zahrnoval vybudování jednotného dopravního informačního a řídicího centra pro město. VARS BRNO jako generální dodavatel zajišťoval stavební práce, dodání infrastruktury včetně serverovny, konsolidaci oddělených dispečerských pracovišť do jednoho a dodání řídicího systému založeného na platformě SMARTiC.

České Budějovice

Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice

Komplexní projekt, jehož zadavatelem bylo město České Budějovice, zahrnoval vybudování jednotného dopravního informačního a řídicího centra pro město. VARS BRNO jako generální dodavatel zajišťoval stavební práce, dodání infrastruktury včetně serverovny, konsolidaci oddělených dispečerských pracovišť do jednoho a dodání řídicího systému založeného na platformě SMARTiC.

Nové informační a řídicí centrum sdružilo tři původně samostatná dispečerská pracoviště – dispečink dopravního podniku, energodispečink pro trolejbusovou dopravu a dopravně informační a řídicí centrum.

Konsolidované pracoviště je umístěno v budově Dopravního podniku Českých Budějovic. V rámci projektu bylo nutné vybourat celé patro původní budovy a v něm poté vybudovat samotné pracoviště i jeho kompletní infrastrukturu včetně serverovny, záložního agregátu, bezpečnostních systémů a dalších zařízení.

Dispečerské pracoviště je připraveno pro službu až čtyř pracovníků v jedné směně – tří dispečerů pro dopravní dispečinky a energetický dispečink a čtvrtého dispečera městské policie.

Samotné dopravně informační řídicí centrum je založeno na platformě SMARTiC vyvíjené VARS BRNO. V Českých Budějovicích byla poprvé implementována nová generace systému, který umožňuje jeho snadnější rozšiřování o další zdroje dat – detektory dopravy, sledovaná vozidla atd.

Systém zajišťuje komplexní dohled nad dopravní situací ve městě a představuje efektivní nástroj pro řízení dopravy v reálném čase i pro predikci dopravních situací. Na základě FCD dat a dalších čidel zapojených do řídicího systému dokáže dodané řešení predikovat rizikové dopravní situace, modelovat scénáře pro řízení provozu a aktivně navrhovat dispečerovi úpravy signálních plánů v řadičích na křižovatkách.

Projekt v číslech

Podívejte se na zajímavá data o Dopravně informačním a řídicím centru.

 • 103783917

  hodnota zakázky

 • 2023

  rok realizace

 • 104

  počet SSZ a detektorů

 • > 70000

  počet vozidel FCD

 • 11

  rozhraní

 • 134

  parkovacích automatů

Naše řešení dodáváme pro tyto partnery

Mezi naše zákazníky patří města a obce, kraje i státní instituce spravující dopravní infrastrukturu.

Další reference

Hlavní dopravní řídicí ústředna hl. m. Prahy

Projekt Hlavní dopravní řídící ústředny pro Hlavní město Prahu zahrnoval vytvoření dispečinku pro centrální koordinované řízení dopravy ve městě a také systém pro poskytování aktuálních a ověřených dopravních informací. Hlavním zdrojem dat jsou telematická zařízení, systémy Policie ČR, Ha…

Dopravní telematika