VARS BRNO zlepšuje život obyvatel chytrých měst

 BRNO | 18. října 2017 – Technologický inovátor VARS BRNO, dlouhodobý lídr v oblasti vývoje a dodávek inteligentních dopravních systémů a hospodaření s pozemními komunikacemi a vodními cestami, uvádí na český trh komplexní řešení SMARTiC CITY, určené pro chytrou správu a rozvoj měst.

Chytrá města (Smart Cities) využívají ve velké míře digitální, informační a komunikační technologie k usnadnění a zpříjemnění většiny aspektů života ve městě. Zaměřují se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.

„V České republice je 132 měst s více než 10 000 obyvateli, tedy nejméně 132 potenciálně chytrých měst, která samosprávě reálně šetří čas i peníze a usnadňují život svým obyvatelům, místním podnikatelům, ale i návštěvníkům,“ říká Tomáš Miniberger, CEO VARS BRNO. „Části našich řešení pro chytrá města je přitom možno úspěšně nasadit i v menších městech či dokonce na úrovni obcí. Příklady ze zahraničí přitom ukazují, že obyvatelé chytrých měst mají ke svému bydlišti pozitivní vztah a rádi se nejrůznějších způsobem angažují; protože je to jednoduše možné a s téměř okamžitým viditelným výsledkem.“

Chytré město dokáže dobře a efektivně nakládat s dostupnými informacemi, doplňovat je a upřesňovat z dalších zdrojů. Hlavním problémem současných měst obvykle není nedostatek informací, ale jejich roztříštěnost a nedostatečná „uchopitelnost“. SMARTiC CITY je řešení, které dokáže soustředit podstatné informace na jedno místo a zpřístupnit je v přehledné formě a ve vzájemných souvislostech.

"Většina měst se potýká s problémy dopravy a parkování a jejich dopady na hlučnost i znečištění ovzduší. Součástí našeho řešení je Dopravní informační centrum, které poskytuje on-line přehled o aktuální dopravní situaci a současně vyhodnocuje dlouhodobé trendy. Díky tomu je pak možné lépe rozhodovat o tom, zda ta či ona investice například do dopravní infrastruktury města přinese opravdu požadovaný efekt," říká Zdeněk Pokorný, produktový manažer, který má ve VARS BRNO projekt SMARTiC CITY na starosti.

"Našim cílem je poskytnovat městům služby, které jim přinesou komplexní a propojené informace důležité především při správě městského majetku a při rozhodování o jeho dalším rozvoji."

SMARTiC CITY je cloudové řešení, jehož základem je webový portál, který zahrnuje mj. aplikaci pro dohled nad dopravní situací ve městě i pro plánování změn dopravními odborníky, aplikaci pro poskytování informací veřejnosti o aktuální dopravní situaci, vizualizaci nejrůznějších informací formou map a reportů pro vedení města, pracovníky města i pro veřejnost, podpůrné aplikace například pro plánování blokového čištění a pro koordinaci staveb a výkopových prací, nástroje pro automatické získávání dat z nejrůznějších zdrojů a nástroj pro automatizované rozesílání informací občanům města. Vše doplňuje mobilní aplikace VŠÍMÁM.SI pro hlášení závad obyvateli města.

2980

Více informací na

www.vars.cz/smartic-city

Vyzkoušejte si sami:

demo.smartic.cz

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.

pr@vars.cz