Vyhodnocení kvality vozovek v Moravskoslezském kraji

VARS BRNO je lídrem v oblasti automatizovaného sběru dat o kvalitě vozovek. Pravidelná i jednorázová měření zpracovává pro většinu krajských samospráv i pro Ředitelství silnic a dálnic. Využívá přitom vlastní měřicí vozidlo CleveRA Car.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Vyhodnocení kvality vozovek v Moravskoslezském kraji

VARS BRNO je lídrem v oblasti automatizovaného sběru dat o kvalitě vozovek. Pravidelná i jednorázová měření zpracovává pro většinu krajských samospráv i pro Ředitelství silnic a dálnic. Využívá přitom vlastní měřicí vozidlo CleveRA Car.

Základem pro každý projekt, v tomto případě konkrétně pro zjištění stavu vozovek silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, je sběr dat pomocí multifunkčního měřicího vozu CleveRA Car. Vozidlo je vybaveno nejmodernější technikou pro zaznamenávání proměnných parametrů vozovek a snímání jeho povrchu. Klíčovým prvkem jsou laserové skenery LCMS, které skenují povrch ve 3D s rozlišením lepším než 1 mm při běžných cestovních rychlostech 80 km/h). To umožňuje provádět měření bez omezení provozu nejen na silnicích, ale i na dálnicích a rychlostních komunikacích. Všechna měření probíhají souběžně, data jsou synchronizována a geolokalizována.

Zpracovaná data v podobě mapy i grafů představují komplexní obraz o stavu silniční sítě. Konkrétně v případě Moravskoslezského kraje probíhal sběr dat pouze 20 dnů v období od 15.10.2022 do 23.11.2022. Za tuto dobu zaznamenala CleveRA Car data o 896 km silnic II. třídy a 1912 km silnic III. třídy. Celkově bylo změřeno 3704 pruhokilometrů. Zadavateli zakázky byla data předána v průběhu března 2023.

Měření v Moravskoslezském kraji

Podívejte se na informace o měření v Moravskoslezském kraji:

  • 3708 km

    změřených pruhů na komunikacích

  • 22

    měřicích dnů

  • 401 km

    maximální nájezd měřicího vozu za den

Naši partneři na projektu

Měření kvality vozovek provádíme pro tyto správce komunikací.

Další reference

Elektronické plavební mapy

Elektronické plavební mapy jsou služba poskytovaná Státní plavební správou a Ředitelstvím vodních cest, která přináší nejmodernější formu předává…

Hlavní dopravní řídicí ústředna hl. m. Prahy

Projekt Hlavní dopravní řídící ústředny pro Hlavní město Prahu zahrnoval vytvoření dispečinku pro centrální koordinované řízení dopravy ve městě…

Správa infrastruktury