Neustále vylepšujeme parametry multifunkčního vozidla CleveRA CAR a naše služby

V rámci prohloubení spolupráce s dodavatelem, v ČR unikátního měřicího vozidla, švédské společnosti Ramboll a kanadské společnosti Pavemetrics je naše multifunkční  vozidlo CleveRA CAR v termínu 25. 4. – 29. 4. 2016 ve Švédsku. Hlavní účelem této návštěvy dodavatele je implementace dalšího HW vybavení a upgrade softwarového prostředí, které výrazně rozšíří možnosti automatické identifikace poruch povrchu dopravních staveb. Nové rozšířené výstupy zpřesní možnosti matematického modelování vzniku poruch na komunikaci v návaznosti na kvalitnější predikci jejich vývoje a na tomto základě přípravy návrhu plánu údržby a oprav.

Ve zpracování výstupů, které nám už nyní CleveRA CAR poskytuje, se posouváme pořád dopředu. Již nyní jsme vylepšili možnosti zpracování velmi detailních LCMS snímků vozovky, což budeme aplikovat zejména pro periodické sledování i velmi malých poruch na tuhých vozovkách.  Současně dokončujeme technologickou linku pro vytěžování pasportu. Naším záměrem je maximální využití všech zdrojů, které jsme schopni při jednom pojezdu vozidla získat a tím tak ušetřit vynaložené finanční prostředky. Technologická linka je postavena na vytěžování údajů ze snímků dvou kamer s vysokým rozlišením, ze kterých prostřednictvím specializovaného softwaru ORBIT umíme určit geografickou polohu a parametry pasportních jevů. Strukturu popisných údajů lze jednoduše upravit podle druhu pasportního jevu a konkrétních potřeb. Výstupy jsou možné využívat v běžných CAD a GIS nástrojích, ale i ve vysoce specializovaných produktech naší společnosti zaměřených na hospodaření s pozemními komunikacemi. Software ORBIT patří ke špičce ve zpracování a prezentaci dat mobilních mapovacích systémů. Naše společnost implementuje tuto technologii do svých procesů pro sběr a zpracování dat tak, aby byla schopna poskytovat služby v maximální kvalitě odpovídající světovým trendům v této oblasti.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.

2924