Nejmodernější technika CleveRA Car se v praxi plně osvědčuje!

V létě loňského roku převzala společnost VARS BRNO a.s. nové diagnostické vozidlo vybavené špičkovými technologiemi pro zaznamenávání proměnných parametrů a poruch vozovky s využitím přesného skenování při rychlostech běžného provozu.
Během testovacího provozu byla vytvořena nová technologická linka pro zpracování dat a byl vytvořen kalibrační úsek komunikace. Bylo také nutné přizpůsobit automatizované zpracování naměřených parametrů a automatizované vyhodnocování poruch povrchu vozovky požadavkům místních norem a předpisů.

Nastavení vozidla vybaveného nejmodernějšími komponentami, jako je například LCMS, na provoz v podmínkách České republiky rozhodně nebylo jednoduché. Spolu s dodavatelem jsme pracovali intenzivně několik týdnů na tom, aby všechno fungovalo jako sladěný celek. Podařilo se nám to však zvládnout v rekordně krátké době, takže již v druhém pololetí bylo vozidlo CleveRA Car nasazeno do produkčního provozu. Vlastníkům a správcům komunikací tak přinášíme objektivní informace o stavu komunikací. Tyto informace nyní používají mimo jiné jako kvalitní podklad pro podávání žádostí o příspěvky ze SFDI i na projektové žádosti ze strukturálních fondů Evropské unie,“ dodává Ing. David Novák, technický ředitel společnosti VARS BRNO a.s.


Včasná a efektivní diagnostika stavu vozovek s následným výběrem optimální technologie oprav se významnou měrou podílí na prodloužení jejich životnosti a má významný dopad na vynaložené náklady na jejich údržbu.

Přehled nasazení vozidla CleveRA Car v loňském roce:

  • Měření, dodávka dat a hodnocení proměnných parametrů dálnic a silnic 1. třídy ČR v rozsahu 3800 pruhokilometrů.
  • Sběr a zpracování proměnných parametrů a vyhodnocení stavu vozovek vybrané sítě silnic Karlovarského kraje v rozsahu 740 pruhokilometrů.
  • Zjištění stavu před koncem záruční doby na D1 v úseku Hladké Životice – Bělotín (sběr dat proměnných parametrů a jejich vyhodnocení, pořízení videodokumentace stavu vozovky) v rozsahu 36 pruhokilometrů.
  • Měření, dodávka dat a hodnocení proměnných parametrů před přejímkou stavby na komunikaci D1 na modernizovaném úseku číslo 21 (153 Lhotka – 162 Velká Bíteš) v obou směrech v rozsahu 54 pruhokilometrů.
  • Sledování povrchu silnic II. třídy v rámci systému hospodaření s vozovkou v Jihočeském kraji, tj. sběr a vyhodnocení proměnných parametrů a poruch, vyhodnocení stavu vozovek, sestavení plánů údržby na silnicích II. třídy na 5 let dopředu v rozsahu 1638 km.

Systém CleveRA umožňuje udržet sítě pozemních komunikací v požadovaném stavu až s 15% úsporou nákladů.

Více informací: http://www.vars.cz/hospodareni

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.
pr@vars.cz