Měření, dodávka dat a zpracování výstupů o technickém stavu vozovek dálnic a rychlostních silnic ČR

  • Měření, dodávka dat a hodnocení proměnných parametrů vozovek vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR multifunkčním měřicím zařízením.
  • Měření, dodávka dat a hodnocení protismykových vlastností vozovek vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR.
  • Dokumentace vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR mobilním mapovacím systémem. (laserscanning a sférické video).
  • Outsourcing datového skladu naměřených dat.
  • Průběžná konzultační činnost.