Naše chytré auto CleveRA Car už dvakrát objelo zeměkouli

Uzavíráme úspěšný rok 2016, po kterém se nám multifunkční vozidlo CleveRA Car vrátilo s tachometrem bohatším o další desítky tisíc kilometrů. Mnoha majitelům a správcům II. a III. tříd komunikací jsme tak pomohli s hospodařením a údržbou jejich pozemních komunikací.

CleveRA Car neponechala jediný milimetr silnic bez povšimnutí

Toto vozidlo je v České republice opravdu unikátní. Je vybaveno nejmodernější technikou pro zaznamenávání proměnných parametrů vozovek a snímání jejich povrchu. Získá tak o každé silnici i ty nejintimnější informace. Přečtěte si více o Clevera Car.

Na své cestě po českých silnicích CleveRA Car detailně měřila a vyhodnocovala každý kousek silnice:

  • snímal podélný profil a makrotexturu ve třech stopách (senzor RST),
  • skenoval povrch silnice ve 3D s rozlišením lepším, než jeden milimetr (laser LCMS),
  • automaticky rozpoznával a klasifikoval poruchy vozovky, především trhliny.

Všechna měření vždy probíhala současně při jedné jízdě, byla synchronizována a georeferencována.

3045

Někdy řidičům CleveRA Caru docela závidíme, jaké krásné kouty Česka potkají na svých cestách

Naměřená data o silnicích dále podléhala analýze a vyhodnocování

Výsledný balík informací (naměřených georeferencovaných hodnot, snímků, videosnímků) o pozemních komunikacích byl odeslán z automobilu do počítače, do zpracovatelské linky CleveRA, která je dále zpracovávala a analyzovala. V některých krajích správci pozemních komunikací využívali i aplikace k vytěžování a evidenci pasportu.

Pasport snadno a rychle

CleveRA umožňuje majetkovým správcům pozemních komunikací konečně vyřešit nepopulární evidenci pasportu. Ze zkušenosti víme, že tato agenda je historicky vedena v již nevyhovujících formátech a také její aktuálnost neodpovídá potřebám hospodaření. Najeté videosnímky silnic můžete perfektně využít právě pro pořízení nového pasportu. I pokud se rozhodnete po několika měsících od najetí videosnímků, stále budou pořízená data velmi blízká reálnému stavu a mohou posloužit jako velmi slušný základ pro majetkovou evidenci vybavení silnic.

Majitelé a správci pozemních komunikací (v loňském roce šlo o 7 ze 14 krajů České republiky) tak získali podrobná fakta o aktuálním stavu vozovek a také doporučení, kde a jak naplánovat opravy.
Návrhy plánů oprav se pevně opírají o naměřená data: na každé místo, u kterého je navržená oprava, je možné se v portálu CleveRA kdykoli znovu „podívat“ a ověřit si tak, že je oprava na místě. Naměřená data jsou současně důležitým podkladem pro žádost a čerpání prostředků na opravu.

  3077

Lasery, kamery a senzory CleveRA Caru znají po roce 2016 silnice již sedmi krajů.

2015 2016
I. třída II. třída III. třída I. třída II. třída III. třída
Součty za všechny kraje 881,6km 2119,3km 3816,1km 469,7km 10700,7km 13620,2km
Součty za rok 6816,9km 24790,6km

Clevera CAR u každé silnice najela každý jízdní pruh zvlášť. Tedy z 25 tisíc km silnic vzniklo ve výsledku cca 70 tisíc pruhokilometrů.

Opakování diagnostiky má velký přínos

V roce 2016 jsme s vozidlem CleveRA Car zmapovali 4x více silnic, než v roce 2015. Mnohé z nich vidělo naše vozidlo poprvé, ale v některých krajích byly vybrané úseky vozovek změřeny znovu po roce. To umožnilo jejich správcům sledovat změnu stavu svých silnic, např. zda se některé drobnější závady od posledního měření rozšířily, nebo se jejich stav nezhoršil.

CleveRA, systém služeb v oblasti diagnostiky, evidence, vyhodnocení a sestavení podkladů pro hospodaření s pozemními komunikacemi, pomáhá vlastníkům a správcům pozemních komunikací na všech úrovních efektivně nakládat s finančními prostředky na opravy vozovek a smysluplně a systematicky plánovat jejich opravy.

3046

Mikrotrhliny – klasifikace stavu jízdních pruhů, znázorněny jsou trhliny na dvoumetrových úsecích. Škála začíná zelenou barvou, která odpovídá ohodnocení stupněm 0 a přechází přes žlutou a oranžovou až do červené, která odpovídá stupni 3.

Věříme, že v roce 2017 naše diagnostické vozidlo najezdí ještě více kilometrů a napomůže tak k tomu, aby byla doprava kvalitnější a bezpečnější.