Logistic Conference 2014 : Logistický systém firmy VARS BRNO a.s. přináší provozní úspory

Společnost PENAM, a.s. využívá pro optimalizaci rozvozu software ArcLogistics Route od firmy ESRI, který byl implementován společností VARS BRNO a.s. v roce 2006 pro Českou i Slovenskou republiku.

Optimalizace rozvozu je založena na výběru nejvýhodnější varianty z hlediska minimalizace nákladů na rozvoz při zachování nastavených pravidel. Při plánování rozvozových tras je nutné zohlednit veškeré parametry ovlivňující průběh dodávky. Základem je umístění zákazníků na vhodné trasy a kombinace obsazení vozidel na jednotlivých trasách. Software pro optimalizaci při plánování rozvozových tras vytvoří na základě vstupních dat optimální plán distribuce při minimalizaci nákladů na dopravu a čas.

Hned v prvních letech po jeho zavedení byly úspory pro společnost PENAM, a.s. prokazatelné.
Úspory po první vlně optimalizace (ročně):
 11 vozidel v ČR, 13 vozidel v SR
 11 řidičů v ČR, 13 řidičů v SR
 307 000 km v ČR, 236 000 km v SR
 42 000 litrů nafty v ČR, 32 000 litrů nafty v SR

Od implementace softwaru uplynulo již 8 let. ArcLogistics Route stále vyhovuje z pohledu funkčnosti, má však určitá omezení. Jedná se především o zastaralé technické zázemí, na kterém je provozován zákazníkem. Dále má omezené možnosti nastavení parametrů silniční sítě, nepravidelnou aktualizaci silniční sítě a omezený přístup (pouze desktopová aplikace). Z těchto důvodů byl vyvinut nový dopravní a logistický portál provozovaný společností VARS BRNO a.s. (vytvořen s finanční podporou TA ČR). Ten řeší veškerá tato omezení, navíc zohledňuje jak statické parametry (podjezdní výšky, šířky a nosnost mostů, jednosměrné komunikace, úseky s mýtem, omezení pěší zóny apod.), tak dynamické parametry (zpomalení dopravy na určitých úsecích ve špičkách, uzavírky a údržby komunikací, aktuální stupně provozu a události). Právě dynamická data jsou významná pro přesnost při plánování přepravy. Díky nim tak může být v analýze zohledněna například hustota dopravy v ranní a odpolední špičce a v návaznosti na ni prodloužen cestovní čas nebo na základě informací o stupni provozu je možné zvolit jinou trasu.

1584

Obr. 1 Ukázka nového logistického portálu

Nové řešení přináší pravidelně aktualizovanou silniční síť a je možné jej implementovat dle konkrétních potřeb firem různých velikostí. Systém je nabízen formou pronájmu komplexní služby a není tedy třeba dalších investičních nákladů. 

Více informací o integraci informací o reálném provozu do plánování a optimalizaci provozu zde:

http://www.vars.cz/integrace-informaci-o-realnem-provozu-do-planovani-a-optimalizace-prepravy

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.