Inteligentní dopravní systémy

Webová aplikace pro poskytování dopravních informací

Aplikace zajišťuje poskytování veškerých dopravních informací, publikovaných ze systému SMARTiC, veřejnosti.

Dopravní informace jsou poskytovány v textové (tabulkové) formě a v grafické podobě v interaktivní mapě. Každý typ události nebo skupina událostí podle číselníku Alert-C je symbolizována grafickou ikonou. Pokud uživatel najede myší nad daný symbol, zobrazí se základní informace o dopravní události, po kliku na symbol se pak zobrazí detailní informace.

Aplikace uživatelům poskytuje

  • vizualizaci dopravních informací v textové (tabulkové) formě a v grafické podobě v interaktivní mapě. Pro vybrané komunikace mohou být dopravních informace vizualizovány ve schématickém zobrazení.
  • vizualizaci zátěžové mapy, kdy sledovaný úsek komunikace je pro daný stupeň dopravy (1-5) reprezentován příslušnou barevnou symbolikou
  • vizualizaci informací o dojezdových dobách
  • zobrazení statických snímků (zasílaných do systému SMARTiC v pravidelných intervalech) z kamer umístěných na komunikacích
  • informace o zobrazené informaci na VMS tabulích (PIT a PDZ)