6června 2018

CleveRA CAR je připraveno na experiment přesnosti vyhlášený MD

 

18prosince 2017

Nadace VINCI pomáhá handicapovaným díky patronovi z VARS BRNO a.s.

Nadace VINCI prostřednictvím patrona Jiřího Svobody z VARS BRNO a.s. pomohla neziskové charitativní organizaci Domov pro mne vybavit novou klubovnu pro děti s těžkými tělesnými handicapy.

5prosince 2017

VARS BRNO a.s. byl vybrán na dodávku dispečinku Povodí Odry

Nový řídící systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik, a následný servis po řadu let nyní bude v rukách konsorcia firem VARS BRNO a.s., DHI a.s. a dalších subdodavatelů.

21září 2017

Česká republika díky VARS BRNO a.s. splnila nařízení EU týkající se poskytování dopravních informací

 

8září 2017

CleveRA se rozšiřuje ze silnic i na letištní plochy

Projekt CleveRA se směle rozšiřuje ze silnic i na letištní ranveje, kde konkrétně v Ruzyni  proběhlo měření a vyhodnocení nerovností a poruch.

27července 2017

Pro mobilní zařízení existuje nová aplikace pro poskytování dopravních informací

VARS BRNO a.s. pro ŘSD ČR spolupracoval na vývoji nové mobilní aplikace, která poskytuje dopravní informace a je dostupná pro všechny tři platformy - iOS, Android i Microsoft.

19června 2017

VARS BRNO a.s. podalo nabídku na Systém plošného monitorování dopravních zátěží prostřednictvím plovoucích vozidel (FCD)

VARS BRNO a.s. se spojilo se společností INRIX, která je lídrem na celosvětovém trhu v oblasti práce s daty flotilových vozidel. Společně jsme připraveni vytvořit systém, který bude v reálném čase poskytovat data pro řízení dopravy a dopravní informace.
5května 2017

Stoupá úroveň péče o vozovky i bezpečnost provozu

 

12dubna 2017

Znáte BMS – Bridge Management System?

Systém hospodaření s mosty (Bridge Management System - BMS) je expertní systém s celorepublikovou působností (D, I. II. III. třídy), který slouží k evidenci mostních objektů a propustků pro všechny správce pozemních komunikací na všech úrovních (státní, krajské i městské) a k evidenci prohlídek mostních objektů. Umožňuje evidenci, hodnocení stavu a stanovení návrhů opatření pro plánování oprav a údržby sledovaných objektů.

V nedávné době prošel velkou rekonstrukcí.

28března 2017

Centrální evidence uzavírek slouží správcům komunikací i veřejnosti

Stavební firmy již zahájily pracovní sezónu. To se projeví mj. desítkami uzavírek denně. Aby mohli úředníci silničních správních úřadů koordinovat informace o uzavírkách a plánovat podle nich uzavírky, potřebují mít k dispozici všechny relevantní údaje. K tomu slouží systém Centrální evidence uzavírek, který slouží právě všem silničním správním úřadům. Informace o uzavírkách se pak dostávají dále na portál www.dopravniinfo.cz.
23února 2017

Naše chytré auto CleveRA Car už dvakrát objelo zeměkouli

Uzavíráme úspěšný rok 2016, po kterém se nám multifunkční vozidlo CleveRA Car vrátilo s tachometrem bohatším o další desítky tisíc kilometrů. Mnoha majitelům a správcům II. a III. tříd komunikací jsme tak pomohli s hospodařením a údržbou jejich pozemních komunikací.

18října 2016

VARS BRNO zlepšuje život obyvatel chytrých měst

Společnost VARS BRNO a.s. právě uvádí na trh nové řešení SMARTiC CITY a chce se stát významným partnerem při budování chytrých měst.

26května 2016

Naše auto se nezastaví

Multifunkční vozidlo CleveRA CAR intenzivně provádí diagnostiku našich komunikací.

27dubna 2016

Neustále vylepšujeme parametry multifunkčního vozidla CleveRA CAR a naše služby

Společnost VARS BRNO a.s. prohlubuje spolupráci s dodavatelem multifunkčního vozidla a současně posouvá možnosti zpracování výstupů z CleveRA CAR.

5dubna 2016

Konečně průkazné podklady pro čerpání dotací na opravy komunikací!

Společnost VARS BRNO a.s. rozšiřuje nabídku služeb systému pro hospodaření s pozemními komunikacemi CleveRA a současně uvádí novou verzi aplikačního portálu CleveRA.cz

16února 2016

Nejmodernější technika CleveRA Car se v praxi plně osvědčuje!

Společnost VARS BRNO a.s. uvedla do plného provozu nové diagnostické vozidlo CleveRA Car a nabízí tak nové možnosti v diagnostice a vyhodnocení stavu komunikací a v plánování jejich oprav a údržby.

10července 2015

Nové multifunkční diagnostické vozidlo

VARS BRNO a.s. uvádí do provozu nové silniční diagnostické vozidlo CleveRA Car a zahajuje tak kvalitativně novou etapu v měření komunikací a zpracování plánů údržby a oprav.

1ledna 2015

VARS dokončil projekt využívající pokročilé metody umělé inteligence pro predikci stavu dopravy

Současné technologie využívané pro získávání dopravních dat z reálného provozu mají svá omezení především díky jejich nedostatečné hustotě rozmístění. Společnost VARS se proto podílela na vývoji metod umělé inteligence pro vytvoření spojité zátěžové mapy s predikcí jejího vývoje.

22prosince 2014

Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních predikčních metod

Prezentace projektu VaV financovaného za podpory TAČR. Projekt byl prováděn ve spolupráci s firmou CAMEA spol. s.r.o. a Fakultou informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

7listopadu 2014

Oceněný projekt společnosti VARS BRNO v předním britském magazínu SMART HIGHWAYS!

Výjimečnost projektu poskytování dopravních informací v Praze, jehož generálním dodavatelem byla společnost VARS BRNO, nachází ohlasy i v zahraničí! V říjnovém čísle britského časopisu SMART HIGHWAYS je o tomto projektu zařazen článek.

1srpna 2014

Společnost VARS BRNO a.s. se stala součástí skupiny VINCI Energies

Společnost VARS BRNO se stala součástí nadnárodní skupiny VINCI Energies působící ve více než 45 zemích světa.

8července 2014

VARS BRNO a.s. získal prestižní ocenění Česká dopravní stavba roku 2013

Společnost VARS BRNO a.s. opět potvrdila své postavení mezi předními českými inovativními firmami v oblasti dopravy. V celostátní soutěži ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2013 získala hned dvě ocenění za projekt „Řešení poskytování dopravních informací řidičům v Praze“.

2května 2014

VARS BRNO vítá partnery pro zahraniční trhy

Společnost VARS BRNO a.s. se rozhodla posílit svou pozici v oblasti ITS a hospodaření s pozemními komunikacemi také na zahraničních trzích a rozjíždí partnerský projekt pro produkty CleveRA a SMARTiC.

25dubna 2014

Národní dopravní a informační centrum poskytuje online informace o nejrozsáhlejší rekonstrukci D1

Národní dopravní informační centrum (NDIC) vytváří na základě aktuálních dat z reálného provozu modely dopravní situace a poskytuje dopravní informace ze všech pozemních komunikacích ČR pomocí moderního systému SMARTiC, jejímž dodavatelem je společnost VARS BRNO.

4dubna 2014

VARS BRNO a.s. přichází s revolučním systémem CleveRA pro komplexní hospodaření s pozemními komunikacemi

Nový převratný systém pro efektivní hospodaření s pozemními komunikacemi CleveRA ("Clever Road Asset") využívá nejnovější diagnostické a výpočetní technologie. Systém CleveRA pokrývá veškeré procesy sběru dat, správy, evidence, provozu a údržby majetku.

25března 2014

Integrace informací o reálném provozu do plánování a optimalizace přepravy

Vektorové sítě pozemních komunikací používané pro logistické úlohy v oboru plánování přepravy a optimalizace rozvozových tras obvykle obsahují vazby na statické parametry, jako například omezení podjezdní výšky nebo maximální hmotnost vozidla. V článku se však zaměříme na možnosti zohlednění proměnných podmínek v reálném provozu (plánované uzavírky, aktuální a historické dopravní intenzity, nehody, informace o sjízdnosti apod.) a také na výhody, které integrace těchto dat do logistických aplikací přináší.

24března 2014

VARS BRNO a.s. pomůže se stanovením optimální údržby letištní plochy v Praze

Společnost VARS BRNO a.s., patřící k lídrům v oblasti hospodaření s pozemními komunikacemi, byla vybrána pro realizaci veřejné zakázky zadané Českým Aeroholdingem, a.s. s názvem „Dodávka Pavement management systému“.

11listopadu 2013

VARS BRNO vystoupí na konferenci GIS Esri

Pražské Kongresové centrum bude 13. a 14. listopadu 2013 hostit 22. ročník konference GIS Esri, která již tradičně patří k tomu největšímu a nejlepšímu, co česká a slovenská geoinformatika může nabídnout. A u toho rozhodně nemůžeme chybět!

4listopadu 2013

ARAN má splněno

Celkem 3 800 kilometrů, stejně jako v loňském roce a zhruba tolik jako 10 jízd po trase Ostrava – Praha, letos po vybraných dálnicích a rychlostních komunikacích najezdil „automatický silniční analyzátor“ ARAN . Vozidlo ARAN je vybaveno řadou senzorů a měřících přístrojů, které, zjednodušeně, scanují vozovku.

1února 2013

Dopravní informace jsou dostupné na mobilech

Ředitelství silnic a dálnic spustilo novou technologii, která řidičům zpřístupňuje dopravní informace z českých dálnic na tzv. chytrých mobilních telefonech. Řidiči prostřednictvím této aplikace naleznou ve svých mobilech informace o dopravní a meteorologické situaci. Nová služba tak řidičům umožňuje lepší orientaci v dopravě.

7června 2012

Projekt Diagnostika vozovek I. a II. třídy v kraji Karlovy Vary

Česká společnost VARS BRNO a.s., zabývající se dodávkami dopravníchinformačních a telematických systémů, zvítězila v řádném výběrovém řízení vprojektu komplexní diagnostiky silnic I. a II. třídy v karlovarském kraji.

1června 2012

Tiskové oznámení společnosti VARS BRNO a.s. ze dne 1. 6. 2012

Česká společnost VARS BRNO a.s., má od svého vzniku v roce 1995 ambice patřit mezi lídry v oblasti dopravní telematiky, hospodaření s pozemními komunikacemi, Geografických Informačních Systémů a produktů v oblasti Computer Added Designu.

24května 2012

Tiskové prohlášení VARS BRNO a.s ze dne 24. 5. 2012

VARS BRNO a.s., přední česká firma zabývající se dodávkami dopravních informačních a telematických systémů, zvítězila v roce 2011 ve výběrovém řízení vyhlášeném Technickou správou komunikací hlavního města Prahy na výměnu a inovaci Zařízení pro provozní Informace (ZPI) v hlavním městě Praha.

12května 2012

Tiskové prohlášení diagnostické vozidlo ARAN

RODIS – Road Diagnostic Solutions, s.r.o. je specializovaná silniční konsultačnífirma, která operuje s multifunkčním diagnostickým vozidlem ARAN (Automatic RoadAnalyzer) vyrobeným kanadskou firmou FUGRO-ROADWARE Inc., se sídlem Paris,Ontario.