VARS BRNO a.s. na Evropském kongresu ITS

Evropský kongres ITS je největší událostí v rámci Evropy, kde se setkávají zástupci různých odvětví z více než 50 zemí světa. Mottem letošního ročníku Evropského kongresu ITS je „ITS do kapsy aneb Osvědčená řešení služeb pro řidiče“. Společnost VARS BRNO vystoupí na konferenci s prezentací výsledků projektu Věda a Výzkum, který je zaměřen na metody umělé inteligence. Současné telematické systémy reagují na aktuální dopravní situaci. Pro zvýšení plynulosti dopravy je však třeba mít informace o budoucím vývoji provozu a zavádět preventivní opatření pro zamezení vzniku kongescí a jiných událostí.

VARS na konferenci představí projekt, kde ve spolupráci s VUT v Brně a společností Camea, s.r.o. vyvíjí modul, který je schopen na základě korelace a modelu umělé inteligence dopočítat hodnoty intenzity dopravy, obsazenosti vozovky a průměrnou rychlost na úsecích komunikace, které nejsou osazeny fyzickým detektorem. Cílem tohoto projektu je vytvořit spojitý zátěžový model aktuální dopravní situace i s predikcí jejího vývoje.

Účast na takto významné konferenci bude jednoznačně skvělá příležitost dozvědět se více o nejnovějších trendech a výsledcích v oblasti ITS v evropském měřítku a rozšířit mezinárodní kontakty v souvislosti s rozvojem zahraničního obchodu v rámci partnerského programu.

2456

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.