VARS BRNO (n)a Smart Cities

V programu semináře jsou zařazena témata z praxe, která spolu zdánlivě nesouvisí, ale mají jedno společné – jsou základem tzv. chytrých měst. Zástupci takových měst se soustředí na otázky životního prostředí, energetiky, územního plánování a v neposlední řadě také dopravy a hospodaření s pozemními komunikacemi.

A právě pro poslední dvě zmiňované oblasti není povolanějšího odborníka než VARS BRNO, který je připraven svůj profesionální přístup nabídnout zástupcům obcí a měst a pomoci tak vytvořit pokrokové, moderní, komfortní, zkrátka „chytré město“.

VARS nabízí produkt SMARTiC pro inteligentní řízení dopravy, který 24 hodin denně 7 dní v týdnu detekuje aktuální informace o vytíženosti jednotlivých komunikací z integrovaných telematických zařízení (detektory, kamery, FCD) a predikuje budoucí vývoj intenzity klíčových komunikací ve městě, dynamicky tak směruje dopravu a zabraňuje tvorbě kongescí nebo jiných nepředvídatelných událostí.

Téma hospodaření s pozemními komunikacemi pokrývá nový systém CleveRA, podporující plánování a optimalizaci vynaložených financí při správě vozovky, který společnost VARS BRNO a.s. v současnosti uvádí na trh.

Více o konferenci Smart Cities: http://www.scmagazine.cz
Více o systému SMARTiC: http://www.vars.cz/inteligentni-dopravni-systemy
Více o systému CleveRA: http://www.vars.cz/vars-brno-as-prichazi-s-revolucnim-systemem-clevera-pro-komplexni-hospodareni-s-pozemnimi-komunikacemi

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.