VARS BRNO na nejvýznamnějším evropském ITS kongresu v Helsinkách


Evropský ITS kongres se každoročně řadí k největším událostem, kde se potkávají a prezentují špičky působící v oblasti inteligentní dopravy. Letošní desátý ročník kongresu se konal ve dnech 16. - 19. června a vynikl nejen rekordním počtem účastníků, ale i vysoce kvalitním programem odehrávajícím se v moderních přednáškových místnostech počítaných na desítky. Stěžejními tématy kongresu byly „Mobility as a service“ (kde leží hranice mezi mobilitou jako životní potřebou a nadstandardem) a vliv narůstající dopravy na životní prostředí.

Společnost VARS BRNO přispěla prezentací výzkumného projektu na vývoj modulu, který je schopen pomocí umělé inteligence dopočítat hodnoty intenzity dopravy, obsazenosti vozovky a průměrnou rychlost i na úsecích komunikace, které nejsou osazeny fyzickým detektorem. Výstupem tohoto modelu je vytvořit spojitý zátěžový model aktuální dopravní situace i s predikcí jejího vývoje.

„Zájem a následná diskuze, kterou prezentace vyvolala, nás utvrdila, že toto řešení reflektuje současné trendy vývoje moderní dopravy v Evropě a jdeme správnou cestou“, dodává Ing. Josef Havaš, MBA, Chief Business Development Officer spol. VARS BRNO a.s.

Dalšími tématy, které byly na konferenci prezentovány, byla V2X komunikace, jako zásadní technologie v oblasti konektivity vozidel a kooperativní mobility, aplikace pro podporu multimodální dopravy, smart cities, open data, cloudová řešení, autonomní vozidla a další technologické novinky v oboru ITS.

„Abychom využili návštěvy Helsinek naplno, zavítali jsme také do tamního dopravního řídícího centra. Řídící systém v Helsinkách byl vytvořen již před lety a v současnosti je plánovaná jeho inovace, jejíž cíle se v mnoha parametrech shodují s řešením, které bylo implementováno v ČR,“ dodává Ing. Martin Knopp, projektový manažer divize ITS spol. VARS BRNO a.s.