VARS BRNO hrdým členem ITS POLSKA

Společnost VARS BRNO a.s. se rozhodla posílit svou pozici v oblasti ITS a hospodaření s pozemními komunikacemi také na zahraničních trzích a rozjíždí partnerský projekt pro produkty CleveRA a SMARTiC. Pro podporu tohoto projektu se stala platným členem asociace ITS POLSKA a bude tak moci nabídnout své zkušenosti z českého prostředí nejen polským kolegům a zároveň aktivně spolupracovat společně na rozvoji technologicky moderních inteligentních dopravních systémů.

V rámci evropského integračního procesu je spolupráce dotčených orgánů nezbytná pro konzistentní rozvoj ITS v rámci evropského prostředí. Role podobných sdružení, jako je ITS POLSKA, významně podporují výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými aktéry v oblasti ITS jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, od státní správy až po výzkumná centra a stavební firmy. Podílí se také na popularizaci a jednotný náhled na problematiku ITS při jejím rozvoji.

Naše zkušenosti mluví za vše

Pro sběr, zpracování a vizualizaci dat byl úspěšně využit revoluční systém SMARTiC na Hlavní dopravní řídící ústředně hlavního města Praha v rámci dodávky systému pro poskytování dopravních informací. Stejný systém byl využit také pro Národní dopravní dispečink pro Českou republiku sídlící v Ostravě (NDIC), na jehož vývoji se VARS významně podílel.

Systém SMARTiC je modulární systém určený pro dopravní dispečinky a byl vyvíjen pro aplikace nejen v rámci ČR, ale také v zahraničí a pro městské i meziměstské (dálniční) systémy. Po jeho zavedení byly zaznamenány tyto prokazatelně pozitivní výsledky:
• Zvýšení plynulosti dopravy,
• Snížení nehodovosti a následků dopravních nehod,
• Zvýšení informovanosti uživatelů sítě pozemních komunikací o aktuální dopravní situaci.

Tyto realizované aplikace jsou jasný důkazem toho, že společnost VARS BRNO patří v ČR mezi přední úspěšné inovátory v oblasti dopravní telematiky a je připravena využít je také v zahraničí.

Hned koncem května se společnost VARS zúčastní již jako člen ITS POLAND konference ITS POLSKA, kterého se každoročně účastní nejvýznamnější aktéři z privátního i veřejného sektoru v oblasti ITS v Evropě. Bude to příležitost seznámit se s novým technologiemi  a prezentovat úspěšné projekty implementované v českém prostředí.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.