VARS BRNO a.s. uvádí do provozu systém pro on-line aukce na prodej dříví pro Lesy České republiky, s.p.

Elektronické zadávání zakázek a aukce jsou v současnosti novým fenoménem v oblasti státní správy pro svou snadnou přístupnost, transparentnost a operativnost. Lesy České republiky, s.p. využívají prostředí internetové veřejné elektronické aukce jako efektivní nástroj pro prodej dříví a těžebních zbytků. Novým poskytovatelem této služby se pro Lesy České republiky, s.p. stane společnost Elza soft s.r.o., zabývající se komplexním softwarem pro zadávání veřejných zakázek. Společnost VARS BRNO a.s. zajišťuje samotný vývoj aplikace včetně souvisejících činností v poskytování technické podpory a poradenství.

Od listopadu 2013 do února 2014 proběhla implementační fáze, kdy byla aukční aplikace vycházející z elektronického systému Elza, přizpůsobena konkrétním potřebám této zakázky. Po uvedení systému do provozu se očekává minimálně 4000 realizovaných aukcí za rok a řádově více soutěžitelů.

„Společnost VARS BRNO a.s. byla vybrána proto, že má mnohaleté zkušenosti se systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost a vysokou dostupnost,“ uvádí Ing. Monika Šplíchalová, jednatelka společnosti Elza soft s.r.o.


„Jsme rádi, že jsme tuto příležitost dostali. Tento aukční a zadávací systém ideálně doplňuje systém pro správu majetku, kterým se zabýváme, a budeme na něho moci navázat. Máme zkušenosti s tvorbou a provozem vysoce dostupných a exponovaných internetových aplikací a systémů. Navíc je to pro nás šance vyzkoušet si nový obchodní model, kdy jsme systém komplexně zafinancovali a odměny budou hrazeny za realizované aukce v příslušném měsíci,“ dodává Ing. Tomáš Miniberger, generální ředitel spol. VARS BRNO a.s.

Nová služba bude zpřístupněna již 13. 2. 2014, kdy bude umožněna registrace nových zájemců. Ještě před jejím spuštěním do ostrého provozu proběhlo školení budoucích uživatelů této aplikace, kteří byli seznámeni s jejím prostředím a funkčností. Pozitivní ohlasy a hladký průběh naznačují, že vše je připraveno. „Tím pro nás práce nekončí. Na systému budeme i nadále spolupracovat a rozvíjet jej o další služby. Stejně tak se budeme podílet na poskytování uživatelské a systémové podpory,“ dodává Ing. Michal Bílý, projektový manažer, spol. VARS BRNO a.s.


Autor: PR tým VARS BRNO a.s.