VARS BRNO a.s. hlavním partnerem konference IMPA 2014

Dne 26. a 27. června 2014 se uskuteční již pátý ročník konference IMPA 2014. Kromě osvěty v oblasti ICT je cílem letošního ročníku také podpora místního rozvoje, prohloubení česko-německé spolupráce a nastartování nových projektů v novém programovém období 2014 - 2020.

Společnost VARS BRNO a.s. zde bude prezentovat možnosti využití informačních technologií v dopravě při správě silniční infrastruktury kraje, města nebo obce. Systém CleveRA představuje nový přístup k hospodaření s pozemními komunikacemi. Přínos tohoto systému spočívá především v optimalizaci provádění údržby a oprav vozovek a příslušenství komunikací, efektivnějšímu využití stávajících finančních prostředků a zvýšení kvality prováděných prací.


Konferenci IMPA vnímám jako velice přínosnou a proto jsem potěšena, že se na ni můžeme aktivně podílet. Je skvělou příležitostí prohloubit dialog mezi zástupci veřejné správy, podnikatelské veřejnosti, informačního průmyslu, akademické i výzkumné sféry, ale i občany a vzájemně si vyměnit zkušenosti a inspirovat se úspěšně realizovanými projekty“, dodává RNDr. Marie Filakovská, ředitelka divize AM-GIS společnosti VARS BRNO a.s.

Konference se uskuteční v prostorách Centra Vzdělávání Dvorana v Karlových Varech. Pořadatelské role se ujal Karlovarský kraj pod záštitou svého hejtmana PaedDr. Josefa Novotného ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Organizátorem konference je společnost MIM Consulting s.r.o. Generálním partnerem jsou České dráhy a.s., hlavními partnery jsou VARS BRNO a.s., Tender systems s.r.o. a Citrix Systems Czech Republic s.r.o.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.