VARS BRNO a.s. dokončuje projekt pro přehlednější práci s projektovou dokumentací dopravních staveb

Současný stav volá po změně!

Vlastníci pozemních komunikací nemají v současné době k dispozici centralizované úložiště projektových dokumentů v digitální podobě a možnost sdílet navzájem dokumentace k jednotlivým stavbám, které se plánují či již realizují v rámci jejich působení.
Předávání těchto materiálů se dnes realizuje především v papírové formě či ve formě CD. Vyhledání konkrétního dokumentu potom může trvat týdny, přístupnost k těmto dokumentům je velmi omezená a vede to ke zbytečně náročné administrativě. 


Datový sklad je řešení

Řešením je tento projekt, jehož cílem je vytvoření centrálního datového skladu projektové dokumentace. Vytvoří se tak komunikační kanál mezi zadavateli a projektanty, což přispěje ke zlepšení koordinace přípravy staveb státních i krajských pozemních komunikací.
Přínos tohoto projektu je zejména v nastavení procesů, které budou závazné pro všechny zúčastněné. Navíc je systém primárně konfigurován pro potřeby projektování liniových dopravních staveb a je schopný kontrolovat obsah odevzdávaných dokumentací. Investoři tak získají přehled o všech odevzdaných stupních a verzích projektové dokumentace včetně bezpečnostních podmínek a reklamační dokumentace. Velkou výhodou je především jednoduchost uživatelského prostředí a sdílené mapové rozhraní, do kterého se data automaticky přenesou po vložení výkresu a významně zjednoduší přístup k dokumentům.

Projekt byl vyvíjen ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Central European Data Agency, a. s. a spolufinancován z prostředků TA ČR. Právě Technologická agentura vnímá tento krok jako důležitý pro zvýšení kvality a bezpečnosti staveb, protože vyvíjený systém slouží během celého cyklu stavby, od přípravy, přes realizaci až po provádění bezpečnostních prohlídek.


Přesto, že je SW řešení datového skladu projektové dokumentace zdánlivě jednoduché, vyřeší a zjednoduší mnohé dodnes zbytečně složité procesy při přípravě staveb pozemních komunikací. Jeho výjimečnost spočívá v nastavení procesů primárně na liniové dopravní stavby. Věřím, že si tento produkt, jehož jedním z hrdých otců je firma VARS, najde uplatnění u státních i krajských investorů“, dodává Ing. Jan Mahdal, projektový manažer spol. VARS BRNO a.s.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.

2661

Mapová komponenta datového skladu k přehlednému zobrazení připravovaných a realizovaných staveb